ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТА НА ТЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА
НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ
ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

 

Проф. д-р Минас Бакалчев
Вонр. проф. д-р Саша Тасиќ
    •    ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА ПОСЛЕ 1964
    •    СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ
    •    ХОТЕЛ :НОВИ ТРЕНДОВИ, НОВИ ХОТЕЛИ (ХОТЕЛ ОД 10 – 100 СОБИ)
    •    АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА
    •    АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА
•    УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља
    •    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА: ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ ПРОСТОРИ СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ
    •    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА: ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, ИНТЕРПОЛАЦИИ, РЕПРОГРАМИРАЊЕ ВО ПОСТОЕЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ
    •    АРХИТЕКТУРА И ПРИРОДА: АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА
    •    АРХИТЕКТУРА И ПРИРОДА: ПРИРОДА ВО АРХИТЕКТУРА

Проф. д-р Анетa Христова-Поповска
    •    ЈАВНИТЕ ЗГРАДИ ВО УРБАН КОНТЕКСТ

Вонр. проф. д-р Мери Батакоја
    •    АРХИТЕКТУРАТА НА НОВАТА МУЗЕОЛОГИЈА:
ОД МУЗЕЈ-ЗГРАДА ДО МУЗЕЈ-ТЕРИТОРИЈА
    •    УЧИЛИШТЕ: АСПЕКТИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ
МОДЕЛИ И ПЕДАГОГИИ

Вонр. проф. д-р Александар Радевски
    •    СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ
    •    КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО
    •    ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА
    •    ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД
    •    ИНДУСТРИЈА ВО ПЕЈСАЖ

Вонр. проф. д-р Горан Мицковски
    •    ВЕРТИКАЛНА УРБАНА ФАБРИКА
    •    КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО
    •    ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД

Проф. д-р Михајло Зиноски
    •    ТРАНСФОРМАТИВНИ ТИПОЛОГИИ – АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ ИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕСТВЕН КАРАКТЕР
    •    ИСТРАЖУВАЊЕ НА НОВИ ПРОЕКТАНТСКИ ПРИНЦИПИ ВО ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОБЈЕКТИ

Вонр. проф. д-р Марија Мано-Велевска
    •    ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Вонр. проф. д-р Јован Ивановски
    •    АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ПРОСТОРИ МЕСТА И
ГРАДБИ

Проф. д-р Дивна Пенчиќ
    •    КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД

Вонр. проф. д-р Слободан Велевски
    •    ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИТЕ ОБРАСЦИ НА РАСТ

Проф. д-р Огнен Марина
    •    АРХИТЕКТУРАТА КАКО ИНФРАСТРУКТУРА – ЦЕНТРИ НА ИНОВАЦИИ

Проф. д-р Страхиња Трпевски
    •    ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ОБЈЕКТИ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

Вонр. проф. д-р Димитар Папастеревски
    •    АРХИТЕКТУРА ВО ДРВО

Доц. д-р Александар Петровски
    •    ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ОДРЖЛИВИ ОБЈЕКТИ

Проф. д-р Елизабета Касапова
Вонр. проф. д-р Ана Ивановска-Дескова
    •    АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО

Вонр. проф. д-р Бојан Каранаков
    •    ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА

Доц. д-р Добре Николовски
    •    СВЕТЛО И СЕНКА ВО АРХИТЕКТУРА

 

 

 

за усвојување на кандидати, теми и ментори за изработка на магистерски работи за завршниот испит во учебната 2021/2022 година

 

О Д Л У К А

за формирање на Комисиите за оцена на магистерски работи 

 

 

 


 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА
НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ
ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

архива: X семестар -зимски семестар 2020/2021

архива: X семестар - летен семестар 2019/2020

архива: X семестар - зимски семестар 2019/2020

архива: X семестар - летен семестар 2018/2019

архива: X семестар -  зимски семестар 2018/2019

архива: X семестар - летен семестар 2017/2018

архива: X семестар -  зимски семестар 2017/2018

архива: X семестар -   летен семестар 2016/2017

архива: X семестар -  зимски семестар 2016/2017

архива: X семестар -  летен семестар 2015/2016

архива: X семестар -  зимски семестар 2015/2016

архива: X семестар - летен семестар 2015/2016

архива: X семестар - зимски семестар 2014/2015

 

 

 

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар