ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

 
ПРЕДЛОГ ЛИСТА НА ТЕМИ И МЕНТОРИ ЗА
ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА
ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО
УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Проф. д-р Минас Бакалчев
Вонр. проф. д-р Саша Тасиќ
ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА ПОСЛЕ 1964
СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ
ХОТЕЛ :НОВИ ТРЕНДОВИ, НОВИ ХОТЕЛИ (ХОТЕЛ ОД 10 – 100 СОБИ)
АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА
АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА
УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља
АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА: ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ
АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА: ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, ИНТЕРПОЛАЦИИ, РЕПРОГРАМИРАЊЕ ВО  ПОСТОЕЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ
АРХИТЕКТУРА И ПРИРОДА: АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА
АРХИТЕКТУРА И ПРИРОДА: ПРИРОДА ВО АРХИТЕКТУРАТА

Проф. д-р Анетa Христова-Поповска
КУЛТУРА НА СЕКОЈДНЕВИЕТО ВО ЛОКАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ
“ГРАДСКИ СОБИ”

Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски
АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ТРАНСФОРМАТИВНИТЕ ТИПОЛОГИИ

Вонр. проф. д-р Мери Батакоја
АРХИТЕКТУРАТА НА НОВАТА МУЗЕОЛОГИЈА:
ОД МУЗЕЈ-ЗГРАДА ДО МУЗЕЈ-ТЕРИТОРИЈА
УЧИЛИШТЕ: АСПЕКТИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ
МОДЕЛИ И ПЕДАГОГИИ

Вонр. проф. д-р Александар Радевски
СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ
КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО
ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА
ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД

Вонр. проф. д-р Горан Мицковски
ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД
ВЕРТИКАЛНА УРБАНА ФАБРИКА

Вонр. проф. д-р Марија Мано-Велевска
ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Вонр. проф. д-р Јован Ивановски
АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ

Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ
КРЕИРАЊЕ ОДРЖЛИВ ГРАД
ОБЛИКУВАЊЕ СО ПРИРОДАТА: ЗЕЛЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА КАКО ОСНОВЕН ГРАДСКИ ЕЛЕМЕНТ ВО ПОДОБРУВАЊЕ НА ОТПОРНОСТА НА ГРАДОВИТЕ

Вонр. проф. д-р Слободан Велевски
ОБРАСЦИ НА РАСТ

Проф. д-р Огнен Марина
АРХИТЕКТУРАТА КАКО ИНФРАСТРУКТУРАТА – АРХИПЕЛАГ НА ИНОВАЦИИ

Вонр. проф. д-р Димитар Папастеревски
АРХИТЕКТУРА ВО ДРВО

Вонр. проф. д-р Александар Петровски
ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ОДРЖЛИВИ ОБЈЕКТИ

Проф. д-р Елизабета Касапова
Вонр. проф. д-р Ана Ивановска-Дескова
АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО

Вонр. проф. д-р Бојан Каранаков
ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА

Доц. д-р Добре Николовски
СВЕТЛО И СЕНКА ВО АРХИТЕКТУРА

 

 

 

 

за усвојување на кандидати, теми и ментори за изработка на магистерски работи за завршниот испит во учебната 2021/2022 година

 

О Д Л У К А

за формирање на Комисиите за оцена на магистерски работи 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА
НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ
ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

 

архива: X семестар -летен семестар 2021/2022

архива: X семестар -зимски семестар 2020/2021

архива: X семестар - летен семестар 2019/2020

архива: X семестар - зимски семестар 2019/2020

архива: X семестар - летен семестар 2018/2019

архива: X семестар -  зимски семестар 2018/2019

архива: X семестар - летен семестар 2017/2018

архива: X семестар -  зимски семестар 2017/2018

архива: X семестар -   летен семестар 2016/2017

архива: X семестар -  зимски семестар 2016/2017

архива: X семестар -  летен семестар 2015/2016

архива: X семестар -  зимски семестар 2015/2016

архива: X семестар - летен семестар 2015/2016

архива: X семестар - зимски семестар 2014/2015