ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТА НА ТЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА
НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ
ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

 

Проф. д-р Минас Бакалчев
Вонр. проф. д-р Саша Тасиќ


•    ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА ПОСЛЕ 1964
•    СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ
•    ХОТЕЛ :НОВИ ТРЕНДОВИ, НОВИ ХОТЕЛИ (ХОТЕЛ ОД 10 – 100 СОБИ)
•    АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА
•    АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА
•    УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

•    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА: ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ ПРОСТОРИ
     СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ
•    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА: ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, ИНТЕРПОЛАЦИИ,
     РЕПРОГРАМИРАЊЕ ВО ПОСТОЕЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ
•    АРХИТЕКТУРА И ПРИРОДА: АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА
•    АРХИТЕКТУРА И ПРИПРОДА: ПРИРОДА ВО АРХИТЕКТУРА


Проф. д-р Анетa Христова-Поповска

•    УЛОГАТА НА ЈАВНИТЕ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИ ВО КРЕИРАЊЕТО НА КРИТИЧКИ ПЕЈСАЖИ

Вонр. проф. д-р Мери Батакоја

•    АРХИТЕКТУРАТА НА НОВАТА МУЗЕОЛОГИЈА: ОД МУЗЕЈ-ЗГРАДА ДО МУЗЕЈ-ТЕРИТОРИЈА
•    УЧИЛИШТЕ: АСПЕКТИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ МОДЕЛИ И ПЕДАГОГИИ


Вонр. проф. д-р Александар Радевски

•    СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ
•    КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО
•    ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА
•    ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД
•    ИНДУСТРИЈА ВО ПЕЈСАЖ


Вонр. проф. д-р Горан Мицковски

•    ВЕРТИКАЛНА УРБАНА ФАБРИКА
•    КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО
•    ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА
•    ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД
•    ИНДУСТРИЈА ВО ПЕЈСАЖ

Проф. д-р Михајло Зиноски

•    ПРОГРАМСКИ ИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ – АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ
     ВО ОБЛАСТА НА ТРАНСФОРМАТИВНИТЕ ТИПОЛОГИИ


Вонр. проф. д-р Марија Мано-Велевска

•    ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Вонр. проф. д-р Јован Ивановски

•    АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ


Проф. д-р Дивна Пенчиќ

•    КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД


Вонр. проф. д-р Слободан Велевски

•    ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИТЕ ОБРАСЦИ НА РАСТ


Проф. д-р Огнен Марина

•    АРХИТЕКТУРАТА КАКО ИНФРАСТРУКТУРАТА – АРХИПЕЛАГ НА ИНОВАЦИИ

 


Проф. д-р Страхиња Трпевски

•    ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ОБЈЕКТИ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

 


Вонр. проф. д-р Димитар Папастеревски

•    АРХИТЕКТУРА ВО ДРВО

 

Доц. д-р Александар Петровски

•    ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ОДРЖЛИВ ОБЈЕКТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА

 

Проф. д-р Елизабета Касапова
Вонр. проф. д-р Ана Ивановска-Дескова

•    АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО


Вонр. проф. д-р Бојан Каранаков

•    ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА


Доц. д-р Добре Николовски

•    СВЕТЛО И СЕНКА ВО АРХИТЕКТУРА

 

 

 

 

 


 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

архива: X семестар -зимски семестар 2020/2021

архива: X семестар - летен семестар 2019/2020

архива: X семестар - зимски семестар 2019/2020

архива: X семестар - летен семестар 2018/2019

архива: X семестар -  зимски семестар 2018/2019

архива: X семестар - летен семестар 2017/2018

архива: X семестар -  зимски семестар 2017/2018

архива: X семестар -   летен семестар 2016/2017

архива: X семестар -  зимски семестар 2016/2017

архива: X семестар -  летен семестар 2015/2016

архива: X семестар -  зимски семестар 2015/2016

архива: X семестар - летен семестар 2015/2016

архива: X семестар - зимски семестар 2014/2015

 

 

 

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар