Упатство за најава и аплицирање на нови корисници на IKNOW, OFFICE365 и TEAMS.

За да можете да се најавите на OFFICE 365 и Microsoft TEAMS, ќе мора да ја поминете процедурата за аплицирање по следните чекори:

Почетокот секако почнува со внесување на вашите податоци
Име, Презиме, Телефон за контакт, е-маил адреса и место на живеење
од вашиот администратор на системот.

чекор 1:

Со активирање на вашиот пребарувач ја повикувате веб страната на Архитектонскиот факултет во Скопје www.arh.ukim.edu.mk

 

Screen Shot 2022-10-07 at 8.53.20 AM

 

Во горниот десен агол повикајте го линкот за IKNOW.
Најавата ја финализирате со повикување на линкот заборавена лозинка

 

2

 
На вашиот е-маил ќе добитете порака за ресет на лозинка
На секои 30 дена ќе мора да ја ресетирате лозинката.
Откога ќе се најавите и системот успешно ги прифати вашите податоци, одјавете се од IKNOW

 

Доколку сте корисник на OFFICE 360 i Microsoft TEAMS

морате во овој чекор да се одјавите од корисничкиот профил.

 

чекор 2:

Сега најавете се на веб страната https://servisi.ukim.mk/

 

3

 

На линкот /// најавете се /// ќе продолжите со процедурата за администрирање на вашиот кориснички профил.

 

4

 

На линкот /// го заборавив корисничкото име ///, на вашата приватна Е-маил адреса

пример: /// " ***********@gmail.com   " ///

ќе го добиете вашето корисничко име.

како Е-маил адреса, кое воедно е ваша нова Е-маил адреса на системот OFFICE 360 на ФИНКИ.

Во полето Е-маил поставете ја вашата приватна Е-маил адреса.

пример: /// " ***********@gmail.com   " ///

 

5

 

На линкот /// Заборавена лозинка /// ќе можете да ја ресетирате лозинката за OFFICE365 и TEAMS.
Во полето /// корисничко име /// ќе го напишете вашето корисничко име кое го добивте во претходниот чекор
 
ime.prezime@students.arh.ukim.mk
 
Повторно ќе добиете линк на вашата приватна Е-маил адреса кој истекува за 30 минути.
Кога ќе се отвори формата за ресет на лозинката за TEAMS ќе добиете три полиња за аплицирање.
Во полето корисничко име сега ќе го напишете новото корисничко име:
ime.prezime@students.arh.ukim.mk
Во полињата лозинка ќе ја напишете новата лозинка.

 

чекор 3:

Сега вашата апликација за системот е завршена.
Со најава на системот со вашето корисничко име
 
ime.prezime@students.arh.ukim.mk
и лозинка влегувате во OFFICE365.

 

7

 

Горе десно на 9-те квадратчиња ги имате сите апликации во клауд опкружување.
Тука секако е и иконата за TEAMS.
Ви пожелувам пријатна работа.
 
 
 
Vladimir Stefanovski d.i.a.
SystemAdmin Iknow Admin webMaster AFS
tel. 023111632/222 mobtel. 078332663