ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:
- индекс и пријавни листови
- две фотографии (3,5х4,5)

1. Потврда за уплатени 600,00 денари
Цел на дознака: покривање на материјални трошоци
Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје
Банка на примачот: Н.Б.Р.М
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12
Приходна шифра и програма: 723019 -41 -2
 
2. Потврда за уплатени 750 евра во денарска противвредност според среден курс на Народна банка на денот на уплата
Цел на дознака: запишување на семестар со школарина/кофинансирање
Назив на примачот: Буџет на РМ, Архитектонски факултет Скопје
Банка на примачот: Н.Б.Р.М
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 1600104200 – 788 - 12
Приходна шифра и програма: 723012 – 41 – 2
 
3. Потврда за уплатени 1000,00 денари
Цел на дознака: материјални трошоци за Теренска настава (автобуски превоз)
Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје
Банка на примачот: Н.Б.Р.М
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12
Приходна шифра и програма: 723019 -41 -2