ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

X СЕМЕСТАР

-    Урбана реконструкција - Проф. д-р Јасмина Сиљаноска

-    Селектирани теми од објекти за колективно домување - Проф. д-р Минас Бакалчев/ Вонр. проф.  д-р Саша Тасиќ

-    Селектирани теми од станбени објекти – Проф. д-р Минас Бакалчев/ Вонр. проф. д-р Саша Тасиќ

-    Архитектонска композиција 2  - Проф. д-р Митко Хаџи Пуља

-    Енергетска ефикасност -  Проф. д-р Страхиња Трпевски

-    Архитектура и животна средина  - Проф. д-р Страхиња Трпевски
-    Селектирани теми од јавни објекти - Проф. д-р Анета Х. Поповска - Вонр.проф. д-р Михајло Зиноски -
     Вонр. проф. д-р Мери Батакоја

-    Архитектонска критика   - Проф. д-р Анета Х. Поповска

-    Теории во проектирањето  - Проф. д-р Анета Х. Поповска

-    Архитектонско истражување во областа на објектите за масовна посетеност – Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски

-    Градежни материјали – Проф. д-р Ана Тромбева Гаврилоска

-    Интегрирана заштита на градителско наследство  - Проф. д-р Елизабета Касапова

-    Одржлив урбан развој  - Проф. д-р Дивна Пенчиќ

-    Визии за современ град -  Вонр.проф. д-р  Слободан Велевски

-    Селектирани теми од стопански објекти -  Вонр. проф. д-р Александар Радевски

-    Селектирани теми  од индустриски објекти – Вонр. проф. д-р Александар Радевски/Вонр. проф. д-р Горан Мицковски

 

 

 

АРХИВА:

 

 

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА X СЕМЕСТАР

 • Урбана реконструкција- Проф. д-р Јасмина Сиљаноска

 • Планирање градски сообраќај - Проф. д-р Владимир Арсовски

 • Енергетска ефикасност - Вонр.проф. д-р Страхиња Трпевски

 • Архитектура и животна средина - Вонр.проф. д-р Страхиња Трпевски

 • Селектирани теми од јавни објекти - Проф. д-р Анета Х. Поповска/

- Вонр.проф. д-р Михајло Зиноски

- Доц. д-р Мери Батакоја

 • Архитектонска критика - Проф. д-р Анета Х. Поповска

 • Теории во проектирањето - Проф. д-р Анета Х. Поповска

 • Архитектонска композиција 2 - Проф. д-р Митко Хаџи Пуља

 • Селектирани теми од објекти за колективно домување - Проф. д-р Минас Бакалчев/ Доц. д-р Саша Тасиќ

 • Селектирани теми од станбени објекти – Проф. д-р Минас Бакалчев/

  Доц. д-р Саша Тасиќ

 • Градежни материјали – Проф. д-р Ана Тромбева Гаврилоска

 • Интегрирана заштита на градителско наследство - Проф. д-р Елизабета Касапова

 • Архитектонско истражување во областа на објектите за масовна посетеност – Вонр.проф. д-р Михајло Зиноски

 • Одржлив урбан развој - Вонр.проф. д-р Дивна Пенчиќ

 • Визии за современ град - Вонр.проф. д-р Слободан Велевски

 • Селектирани теми од стопански објекти - Вонр. проф. д-р Александар Радевски

 • Селектирани теми од индустриски објекти – Вонр. проф. д-р Александар Радевски/Доц. д-р Горан Мицковски

 

 

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
X СЕМЕСТАР

 

 • Урбана реконструкција - Проф. д-р Јасмина Сиљаноска

 • Планирање градски сообраќај - Проф. д-р Владимир Арсовски

 • Енергетска ефикасност -  Вонр.проф. д-р Страхиња Трпевски

 • Архитектура и животна средина  - Вонр.проф. д-р Страхиња Трпевски

 • Селектирани теми од јавни објекти - Проф. д-р Анета Х. Поповска/Вонр.проф. д-р Михајло Зиноски

 • Архитектонска критика   - Проф. д-р Анета Х. Поповска

 • Теории во проектирањето  - Проф. д-р Анета Х. Поповска

 • Архитектонска композиција 2  -  Проф. д-р Иванка Кировска/Проф. д-р Митко Хаџи Пуља

 • Дизајн на мебел  - Проф. д-р Иванка Кировска

 • Индустриски дизајн  - Проф. д-р Иванка Кировска

 • Графички дизајн – Проф. д-р Иванка Кировска

 • Селектирани теми од објекти за колективно домување - Проф. д-р Минас Бакалчев / Доц. д-р Саша Тасиќ

 • Селектирани теми од станбени објекти – Проф. д-р Минас Бакалчев / Доц. д-р Саша Тасиќ

 • Градежни материјали – Проф. д-р Ана Тромбева Гаврилоска

 • Интегрирана заштита на градителско наследство  - Вонр. проф. д-р Елизабета Касапова/ Доц. д-р Ана Ивановска Дескова

 • Архитектонско истражување во областа на објектите за масовна посетеност – Вонр.проф. д-р Михајло Зиноски

 • Одржлив урбан развој  - Вонр.проф. д-р Дивна Пенчиќ

 • Визии за современ град -  Вонр.проф. д-р  Слободан Велевски

 • Селектирани теми од стопански објекти -  Вонр. проф. д-р Александар Радевски

 • Селектирани теми  од индустриски објекти – Вонр. проф. д-р Александар Радевски/Доц. д-р Горан Мицковски

 

 

 

 

Листа на изборни предмети на интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура, за зимскиот семестар во учебната 2017/2018.

 
 

VII семестар:
-    Индустриски дизајн - Проф. д-р Иванка Кировска
-    Дизајн на мебел - Проф. д-р Иванка Кировска
-    Енергетска ефикасност - Вонр. проф. д-р Страхиња Трпевски
-    Перспектива - Доц. д-р Бојан Каранаков
-    Пластично обликување 2 – Проф. м-р Наташа Милованчева
-    Ликовно изразување 2 – Проф м-р Елизабета Аврамовска
-    Селектирани теми од јавни објекти - Проф. д-р Анета Христова-Поповска
 
IX семестар
-    Одржлив урбан развој – Вонр. проф. д-р дивна Пенчиќ
-    Графички дизајн - Проф. д-р Иванка Кировска
-    Архитектонска критика - Проф. д-р Анета Христова-Поповска
-    Теории во проектирањето - Проф. д-р Анета Христова-Поповска
-    Селектирани теми од јавни објекти - Проф. д-р Анета Христова-Поповска
-    Селектирани теми од јавни објекти – Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски
-    Селектирани теми од индустриски објекти – архитектурата на индустриско наследство – Доц. д-р Горан Мицковски
-    Енергетска ефикасност - Вонр. проф. д-р Страхиња Трпевски

X семестар
-    Интегрирана заштита на градителско наследство – Вонр. проф. д-р Елизабета Kасапова, Доц. д-р Ана Ивановска Дескова
-    Селектирани теми од индустриски објекти - Доц. д-р Александар Радевски,  Доц.   д-р Горан Мицковски
-    Селектирани теми од стопански објекти - Доц. д-р Александар Радевски, Доц. д-р Горан Мицковски
-    Селектирани теми од станбени објекти - Проф. д-р Минас Бакалчев, Доц. д-р Саша Тасиќ
-    Селектирани теми од објекти за колективно домување - Проф. д-р Минас Бакалчев, Доц. д-р Саша Тасиќ
-    Одржлив урбан развој – Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ
-    Селектирани теми од јавни објекти - Проф. д-р Анета Христова-Поповска, Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски, Доц. д-р Мери Батакоја
-    Визии за современиот град - Доц. д-р Слободан Велевски
-    Енергетска ефикасност - Вонр. проф.  д-р Страхиња Трпевски
-    Урбана реконструкција - Проф. д-р  Јасмина Силјаноска
-    Планирање на градски сообраќај - Проф. д-р Владимир Арсовски

 

 

Листа за студија во VII семестар во учебната 2017/2018 година:

Студио VII1    
Тема: Нови фронтови на вода во Пештани, Охридско Езеро
Локација: Пештани, Охрид
Педагошки тим: Проф. д-р Минас Бакалчев и Доц. д-р Саша Тасиќ

Студио VII2
Тема:Нов отворен пазар
Локација: Ресен
Педагошки тим: Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски

Студио VII3
Тема: Урбана винарија
Локација: Скопје
Педагошки тим: Доц. д-р Александар Радевски и Доц. д-р Горан Мицковски

Студио VII4     
ТЕМА: Архитектонско урбанистичко решение на градска четврт Ц08
Локација: Скопје
Педагошки тим: Проф. д-р Владимир Арсовски
    
III    Се усвојува листата за интегративно студио во IX семестар во учебната 2017/2018 година:
    
Тема: Бродови на суво: Пунктуелни интервенции покрај реката Вардар во подрачјето на Скопје
Локација: д 30км река Вардар, Скопје
Педагошки тим: Проф. д-р Минас Бакалчев и Доц. д-р Саша Тасиќ

    Тема: Нов културен дистрикт, архитектонско и програмско преобликување на фабриката 11 Октомври
Локација: Скопје
Педагошки тим: Вонр. Проф. д-р Михајло Зиноски

    Тема: Перформативниот пејсаж како програмски медиум на јавниот простор/згради: културен предел крај Крушевското Езеро
Педагошки тим: Проф. д-р Анета Христова-Поповска, Доц. д-р Мери Батакоја

Тема: Камбек архитектура
Локација: Скопје
Педагошки тим: Доц. д-р Горан Мицковски, Доц. д-р Александар Радевски

    Тема: Обрасци на раст: неприродни екологии
Локација: Скопје
Педагошки тим: Доц. д-р Слободан Велевски, Вонр. проф. д-р Огнен Марина, Доц. д-р Марија Мано-Велевска

IV    Се усвојува листата за архитектонска работилница во IX семестар во учебната 2017/2018 година:
    
Тема: Опозиции, нов парадигматски пристап во однос на одржливата заштита на два објекти од периодот на модерната на примерот на станбената и јавната архитектура во градот Скопје
    Локација: Скопје
    Раководител: Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски


 

 

 

 

Архива:

Листа на изборни предмети на интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура, за зимскиот семестар во учебната 2016/2017.

 

Листа на изборни предмети на интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура, за зимскиот семестар во учебната 2015/2016.

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар