ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 

IP19

 

 

 

 

 

 

АРХИВА: 

 

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

X СЕМЕСТАР

     •    Урбана реконструкција - Проф. д-р Јасмина Сиљаноска
    •    Селектирани теми од објекти за колективно домување - Проф. д-р Минас Бакалчев, Вонр. проф. д-р Саша Тасиќ
    •    Селектирани теми од станбени објекти – Проф. д-р Минас Бакалчев, Вонр. проф. д-р Саша Тасиќ
    •    Архитектонска композиција 2  - Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
    •    Енергетска ефикасност -  Проф. д-р Страхиња Трпевски
    •    Архитектура и животна средина - Проф. д-р Страхиња Трпевски
    •    Архитектонска критика - Проф. д-р Анета Христова Поповска
    •    Теории во проектирањето  - Проф. д-р Анета Христова Поповска
    •    Селектирани теми од јавни објекти  - Проф. д-р Анета Христова Поповска,
          Проф. д-р Михајло Зиноски, Вонр. проф. д-р Мери Батакоја
    •    Архитектонско истражување во областа на објектите за масовна посетеност – Проф. д-р Михајло Зиноски
    •    Градежни материјали – Проф. д-р Ана Тромбева Гаврилоска
    •    Интегрирана заштита на градителско наследство - Проф. д-р Елизабета Касапова
    •    Одржлив урбан развој  - Проф. д-р Дивна Пенчиќ
    •    Визии за современ град -  Вонр. проф. д-р  Слободан Велевски
    •    Селектирани теми од стопански објекти -  Вонр. проф. д-р Александар Радевски
    •    Селектирани теми  од индустриски објекти – Вонр. проф. д-р Александар Радевски