ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА X СЕМЕСТАР

- Вонр.проф. д-р Михајло Зиноски

- Доц. д-р Мери Батакоја

  Доц. д-р Саша Тасиќ

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

X СЕМЕСТАР

Листа на изборни предмети на интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура, за зимскиот семестар во учебната 2017/2018.

 

 

VII семестар:
-    Индустриски дизајн - Проф. д-р Иванка Кировска
-    Дизајн на мебел - Проф. д-р Иванка Кировска
-    Енергетска ефикасност - Вонр. проф. д-р Страхиња Трпевски
-    Перспектива - Доц. д-р Бојан Каранаков
-    Пластично обликување 2 – Проф. м-р Наташа Милованчева
-    Ликовно изразување 2 – Проф м-р Елизабета Аврамовска
-    Селектирани теми од јавни објекти - Проф. д-р Анета Христова-Поповска

IX семестар
-    Одржлив урбан развој – Вонр. проф. д-р дивна Пенчиќ
-    Графички дизајн - Проф. д-р Иванка Кировска
-    Архитектонска критика - Проф. д-р Анета Христова-Поповска
-    Теории во проектирањето - Проф. д-р Анета Христова-Поповска
-    Селектирани теми од јавни објекти - Проф. д-р Анета Христова-Поповска
-    Селектирани теми од јавни објекти – Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски
-    Селектирани теми од индустриски објекти – архитектурата на индустриско наследство – Доц. д-р Горан Мицковски
-    Енергетска ефикасност - Вонр. проф. д-р Страхиња Трпевски

X семестар
-    Интегрирана заштита на градителско наследство – Вонр. проф. д-р Елизабета Kасапова, Доц. д-р Ана Ивановска Дескова
-    Селектирани теми од индустриски објекти - Доц. д-р Александар Радевски,  Доц.   д-р Горан Мицковски
-    Селектирани теми од стопански објекти - Доц. д-р Александар Радевски, Доц. д-р Горан Мицковски
-    Селектирани теми од станбени објекти - Проф. д-р Минас Бакалчев, Доц. д-р Саша Тасиќ
-    Селектирани теми од објекти за колективно домување - Проф. д-р Минас Бакалчев, Доц. д-р Саша Тасиќ
-    Одржлив урбан развој – Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ
-    Селектирани теми од јавни објекти - Проф. д-р Анета Христова-Поповска, Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски, Доц. д-р Мери Батакоја
-    Визии за современиот град - Доц. д-р Слободан Велевски
-    Енергетска ефикасност - Вонр. проф.  д-р Страхиња Трпевски
-    Урбана реконструкција - Проф. д-р  Јасмина Силјаноска
-    Планирање на градски сообраќај - Проф. д-р Владимир Арсовски

Листа за студија во VII семестар во учебната 2017/2018 година:

Студио VII1    
Тема: Нови фронтови на вода во Пештани, Охридско Езеро
Локација: Пештани, Охрид
Педагошки тим: Проф. д-р Минас Бакалчев и Доц. д-р Саша Тасиќ

Студио VII2
Тема:Нов отворен пазар
Локација: Ресен
Педагошки тим: Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски

Студио VII3
Тема: Урбана винарија
Локација: Скопје
Педагошки тим: Доц. д-р Александар Радевски и Доц. д-р Горан Мицковски

Студио VII4     
ТЕМА: Архитектонско урбанистичко решение на градска четврт Ц08
Локација: Скопје
Педагошки тим: Проф. д-р Владимир Арсовски
    
III    Се усвојува листата за интегративно студио во IX семестар во учебната 2017/2018 година:
    
Тема: Бродови на суво: Пунктуелни интервенции покрај реката Вардар во подрачјето на Скопје
Локација: д 30км река Вардар, Скопје
Педагошки тим: Проф. д-р Минас Бакалчев и Доц. д-р Саша Тасиќ

    Тема: Нов културен дистрикт, архитектонско и програмско преобликување на фабриката 11 Октомври
Локација: Скопје
Педагошки тим: Вонр. Проф. д-р Михајло Зиноски

    Тема: Перформативниот пејсаж како програмски медиум на јавниот простор/згради: културен предел крај Крушевското Езеро
Педагошки тим: Проф. д-р Анета Христова-Поповска, Доц. д-р Мери Батакоја

Тема: Камбек архитектура
Локација: Скопје
Педагошки тим: Доц. д-р Горан Мицковски, Доц. д-р Александар Радевски

    Тема: Обрасци на раст: неприродни екологии
Локација: Скопје
Педагошки тим: Доц. д-р Слободан Велевски, Вонр. проф. д-р Огнен Марина, Доц. д-р Марија Мано-Велевска

IV    Се усвојува листата за архитектонска работилница во IX семестар во учебната 2017/2018 година:
    
Тема: Опозиции, нов парадигматски пристап во однос на одржливата заштита на два објекти од периодот на модерната на примерот на станбената и јавната архитектура во градот Скопје
    Локација: Скопје
    Раководител: Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски

 

Архива:

Листа на изборни предмети на интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура, за зимскиот семестар во учебната 2016/2017.

Листа на изборни предмети на интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура, за зимскиот семестар во учебната 2015/2016.