ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНИ

 

Прва година

Втора година

Архитектонско студио I

Архитектонско студио II

Математика

Нацртна геометрија

Ликовно изразување

Архитектонски конструкции I

Архитектонско проектирање I

Принципи на статика

Јакост на материјали

Геоинформатички системи

Вовед во CAD/CAAD

Моделарство

 

 

Архитектонско студио III

Архитектонско студио IV

Архитектонско проектирање II

Архитектонски конструкции II

Теорија на конструкции

Дрвени конструкции

Урбанистичко планирање I

Историја на архитектура и уметност I

Историја на архитектура и уметност  II

Пластично обликување

Компјутерски помогнато проектирање

3D моделирање

Фотографија

Видео и мултимедијално претставување

Практика1

 

Трета година

Четврта година

Архитектонско студио V/I

Архитектонско студио V/II

Архитектонско студио VI/I

Архитектонско студио VI/II

Архитектонско проектирање III

Архитектонско проектирање IV

Архитектонски конструкции III

Архитектонска физика

Инсталации во архитектурата

Урбанистичко планирање II

Историја на архитектура и уметност III

Историја на архитектура и уметност  IV

Менаџмент и организација на инвестициска изградба

Челични конструкции

Бетон и армиранобетонски конструкции

Англиски јазик(за потребите на струката)

Естетика 

Практика 2

 

 

 

 
 
 

Петта година

 

Интегративно студио

Архитектонска работилница

Урбанистичко обликување II

Внатрешна архитектура II

Ревитализација на градителското наследство

Урбанистичка и градежна легислатива

Изборен предмет

Изборен предмет

Изборен предмет

Изборен предмет

Магистерска работа Теза

Магистерска работа Проект