ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

 

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс, студентска легитимација и пријавни листови (Образец А3 купен од Универзитетска скриптарница);

2. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3);

 

 

Уплатници за зимски семестар – учебна 2023/2024 година

 

1. Потврда за уплатени 600,00 денари

Цел на дознака: покривање на материјални трошоци

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723019 -41 -2

 

2. Потврда за уплатени 750,00 денари (за инф., културни и спорски активности)

Цел на дознака: ИКСА на УКИМ, уплата по Конкурс за Архитектонски факултет

Назив на примачот: Универзитет "Св.Кирил и Методиј", Скопје

Банка на примачот: НБРМ,

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600103689 - 788 - 18

Приходна шифра и програма (повикување на број): 723012 – 41

 

3. Потврда за уплатени 100 евра во денарска противвредност според среден курс на Народна банка на денот на уплата – за студенти запишани во државна квота:

Цел на дознака: запишување на семестар со партиципација/државна квота

Назив на примачот: Буџет на РМ, Архитектонски факултет Скопје

Банка на примачот: Н.Б.Р.М

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600104200 – 788 - 12

Приходна шифра и програма: 723012 – 41 – 2

 

4. Потврда за уплатени 200 евра во денарска противвредност според среден курс на Народна банка на денот на уплата – за студенти запишани во квота со кофинансирање:

Цел на дознака: запишување на семестар со школарина/кофинансирање

Назив на примачот: Буџет на РМ, Архитектонски факултет Скопје

Банка на примачот: Н.Б.Р.М

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник: 1600104200 – 788 - 12

Приходна шифра и програма: 723012 – 41 – 2

 

5. Потврда за уплатени 1000,00 денари

Цел на дознака: материјални трошоци за Теренска настава (автобуски превоз)

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: НБРМ

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723019 -41 -2