ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

АКТИ НА ФАКУЛТЕТОТ

 

Акредитација 2013-2018

PDF PDF PDF PDF PDF PDF 

 

 

Правила на студирање на Архитектонски факулет

С Т А Т У Т на Архитектонскиот факултет - Скопје во состав на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

ЕТИЧКИ КОДЕКС на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Архитектонски факултет - Елаборат за акредитација

П Р А В И Л Н И К за внатрешните односи и работењето на Архитектонскиот факултет во состав на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје (ВОН СИЛА)

ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места на Универзи­тетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје - Aрхитектонски факултет - Скопје(Анекс 1)

ОРГАНОГРАМ

ОДЛУКА за плати, надоместоци и додатоци на плата и други надоместоци од дополнителните средства од сопствени приходи на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Архитектонски факултет – Скопје

ТАРИФНИК

УПАТСТВО и презентација за спроведување на онлајн плаќања на студентите