ukimarha2
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook mail

iknow

menu

menuB

ПРЕДМЕТИ ПО ГОДИНИ

Прва година
Архитектонско студио I
Архитектонско студио II
Математика
Нацртна геометрија
Ликовно изразување
Архитектонски конструкции I
Архитектонско проектирање I
Принципи на статика
Јакост на материјали
Геоинформатички системи
Вовед во CAD/CAAD
Моделарство

Втора година
Архитектонско студио III
Архитектонско студио IV
Архитектонско проектирање II
Архитектонски конструкции II
Теорија на конструкции
Дрвени конструкции
Урбанистичко планирање I
Историја на архитектура и уметност I
Историја на архитектура и уметност  II
Пластично обликување
Компјутерски помогнато проектирање
3D моделирање
Фотографија
Видео и мултимедијално претставување
Практика1

Трета година
Архитектонско студио V/I
Архитектонско студио V/II
Архитектонско студио VI/I
Архитектонско студио VI/II
Архитектонско проектирање III
Архитектонско проектирање IV
Архитектонски конструкции III
Архитектонска физика
Инсталации во архитектурата
Урбанистичко планирање II
Историја на архитектура и уметност III
Историја на архитектура и уметност  IV
Менаџмент и организација на инвестициска изградба
Челични конструкции
Бетон и армиранобетонски конструкции
Англиски јазик(за потребите на струката)
Естетика
Практика 2

Четврта година
Архитектонско студио VII/I 
Архитектонско студио VII/II
Архитектонско студио VII/III
Урбанистичко студиo I
Архитектонско студио VIII/I
Архитектонско студио VIII/II
Архитектонско студио VIII/III
Урбанистичко студиo II
Архитектонско проектирање V
Архитектонско проектирање VI
Архитектонско проектирање VII
Урбанистичко обликување I
Архитектура и уметност во Македонија
Теорија на архитектурата
Внатрешна архитектура1
Архитектонска композиција
Документирање и истражување на градителското наследство
Конзервација и реставрација на градителско наследство
Економија и управување со инвестициски проекти
Изборен предмет
Изборен предмет

Петта година
Интегративно студио
Архитектонска работилница
Урбанистичко обликување II
Внатрешна архитектура II
Ревитализација на градителското наследство
Урбанистичка и градежна легислатива
Изборен предмет
Изборен предмет
Изборен предмет
Изборен предмет
Магистерска работа Теза
Магистерска работа Проект