ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

РАСПОРЕД

 

MagisterskiJuni2022

JUNSKAispitna2022-1

KolokviumiJuni2022-1

 

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ УЧЕБНА 2021/2022г. 11.4.2022 – 15.4.2022

 

РАСПОРЕД ЧАСОВИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР
УЧЕБНА 2021/2022
 
 
 
НЕДЕЛА НА СТУДИО УЧЕБНА 2021/2022
24.1.2022 –28.1.2022

 

РАСПОРЕД НА ОДБРАНИ НА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ ВО ДЕКЕМВРИСКО ЈАНУАРСКАТА СЕСИЈА, ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

IspitniSesiiJanuari20221
 

 

 

 

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ НОЕМВРИ УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

 

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 

 

ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК ОД 6.9.202124.9.2021

 

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ ЈУНИ УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

 

НЕДЕЛА НА СТУДИО ЈУНИ УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

 

ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ УЧЕБНА 2020/2021
12.4.2021 – 16.4.2021

 

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИТЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020/2021

ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 

НЕДЕЛА НА СТУДИО УЧЕБНА 2020/2021

25.1.2021 –29.1.2021

 

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ - јануари УЧЕБНА 2020/2021

 

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ - ноември УЧЕБНА 2020/2021

 

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ ИСПИТИ (ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА)

 

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ И ОДБРАНА НА ИНТЕРМЕДИЈАРЕН ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА 2020 / 2021 ГОДИНА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР pdf

 

РАСПОРЕД НА ОДБРАНИ НА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ ВО АВГУСТОВСКО/СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 2019/2020

 

ИСПИТНИ СЕСИИ ЕКТС 2019/2020 Есенски испитен рок од 2.9.2020 – 22.9.2020

ИСПИТНИ СЕСИИ   ЕКТС 2019/2020 Летен испитенрок - втор рок 17.8.2020 – 25.8.2020

 

КАЛЕНДАР НА НАСТАВНИ ОБВРСКИ, КОЛОКВИУМИ И ИСПИТИ ВО ЛЕТЕН ИСПИТЕН РОК (ПРВА СЕСИЈА) СО УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА 

 

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА 2019 / 2020 ГОДИНА 
ЛЕТЕН СЕМЕСТАР pdf
 
 
АНГАЖМАН НА ПРОСТОРИИ ЗА 2019 / 2020 ГОДИНА
ЛЕТЕН СЕМЕСТАРpdf
 
 

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ Јануари 2020 година pdf

 

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ Јануари
учебна годинa 2019-2020

 

ИСПИТНИ СЕСИИ JAНУАРИ 2019/2020

 

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ Ноември
учебна годинa 2019-2020

 

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ ИСПИТИ (ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА)

 

ОДБРАНА НА  ИНТЕРМЕДИЈАРЕН ИСПИТ Октомври 2019

 

 

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА 2019 / 2020 ГОДИНА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР pdf

 
 
 
ИСПИТНИ СЕСИИ ЕКТС Септември учебна година 2018/2019 pdf

 

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ  
мај-јуни 2019   pdf

 

 

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ
Мај-Јуни
pdf учебна годинa 2018-2019 pdf

 
ИСПИТНИ СЕСИИ ЕКТС јуниучебна година 2018/2019 pdf
 
 
ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ
Април 2019 година pdf
 
 
РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА 2018 / 2019 ГОДИНА
ЛЕТЕН СЕМЕСТАР pdf
 
 
АНГАЖМАН НА ПРОСТОРИИ ЗА 2018 / 2019 ГОДИНА
ЛЕТЕН СЕМЕСТАР pdf

 


 

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ
Јануари 2019 година pdf

НЕДЕЛА НА СТУДИЈА Јануари 2019 pdf

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ
Јануари учебна годинa 2018-2019 pdf

ИСПИТНИ СЕСИИ ЕКТС јануари учебна година 2018/2019 pdf

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ Ноември учебна годинa 2018-2019 pdf

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА 2018 / 2019 ГОДИНА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР pdf

 

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ И ОДБРАНА НА ИНТЕРМЕДИЈАРЕН ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ ИСПИТИ
(ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА)

 

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ Септември 2018 година

ИСПИТНИ СЕСИИ ЕКТС Септември учебна година 2017/2018

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ Јуни-Јули 2018 година

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ Мaj-Јуни учебна годинa 2017-2018

ИСПИТНИ СЕСИИ ЕКТС ЈУНИ учебна година 2017/2018


 

 

 

 

Архива:

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ - Маj учебна годинa 2017-2018

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА 2017 / 2018 ГОДИНА ЛЕТЕН СЕМ.

 

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ мај 2018 година

 

TEРMИH 3A ПOЛAГAЊE НА ИНТЕРМЕДИЈАРЕН ИСПИТ ЈУНИ 2018

ИСПИТНИ СЕСИИ ЕКТС учебна година 2017/2018

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ - Март учебна годинa 2017-2018

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ - јануари учебна година 2017/2018

Распоред на часови за 2017 / 2018 година зимски сем .pdf

Ангажман на Простории  pdf

Tермини за полагање и одбрана на интермедијарен испит во учебната 2017/2018 година pdf

РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИ - ноември УЧЕБНА 2017/2018 pdf

 

 

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ ИСПИТИ
(ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ
ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА) pdf

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ јануари 2018 година

Распоред на часови за 2016 / 2017 година летен сем.pdf

Ангажман на Простории 2016 / 2017 година летен семpdf

Испитни Сесии ЕКТС 2016-2017 pdf

Распоред на колоквиуми маj 2017 pdf

 

Распоред на колоквиуми март 2017 pdf
Распоред на колоквиуми декември 2016 pdf
 
ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ ИСПИТИ 2016/2017 година pdf
 
(ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ ВО УЧЕБНАТА Јуни 2016/2017 ГОДИНА)

(ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ ВО УЧЕБНАТА Јануари 2016/2017 ГОДИНА 

Tермини за одбрана на интермедијарниот испит во учебната 2016/2017 година: 

Распоред на часови за 2016 / 2017 година зимски сем. pdf

Ангажман на Простории 2015 / 2016 година зимски сем.pdf

 

Распоред на часови за 2015 / 2016 година летен сем. pdf
Ан гажман на Простории 2015 / 2016 година летен сем. pdf
Распоред на колоквиуми мај 2016 pdf
 

 

 
 
 
 

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ ИСПИТИ

(ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА)


 
 
 
 

 

ИСПИТНИ СЕСИИ                                                                                                                             ЕКТС 2014/2015

 

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар