ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Листа на изборни предмети на интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура, за зимскиот семестар во учебната 2014/2015.

 

ПЕРСПЕКТИВА

Доц. д-р. Бојан Каранаков

ЛИКОВНО ИЗРАЗУВАЊЕ 2

Вон. Проф. м-р. Наташа Милованчев

ПЛАСТИЧНО ОБЛИКУВАЊЕ 2

Проф. м-р. Елизабета Аврамовска
 
ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ
Доц. д-р. Ана Тромбева Гаврилоска

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД ЈАВНИ ОБЈЕКТИ

Доц. д-р. Михајло Зиноски
Проф. д-р. Анета Христова-Поповска

ОДРЖЛИВ УРБАН РАЗВОЈ

Доц. д-р. Дивна Пенчиќ

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ

Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Саша Тасиќ

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ

Проф. д-р. Минас Бакалчев
Доц. д-р Саша Тасиќ

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Проф. д-р Иванка Кировска

АРХИТЕКТОНСКА КОМПОЗИЦИЈА 2

Проф. д-р. Митко Хаџи-Пуља (од 8 семестар)

ИНТЕГРИРАНА ЗАШТИТА НА ГРАДИТЕЛСКО НАСЛЕДСТВО

Доц. д-р. Елизабета Касапова

АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА МАСОВНА ПОСЕТЕНОСТ

Доц. д-р Михајло Зиноски

АРХИТЕКТОНСКА КРИТИКА

Проф. д-р. Анета Христова-Поповска

ТЕОРИИ ВО ПРОЕКТИРАЊЕТО

Проф. д-р. Анета Христова-Поповска

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ

Доц. д-р. Александар Радевски
 
 
СОЛАРНА АРХИТЕКТУРА
Проф. д-р Виктор Пајвански
 
 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ОБЈЕКТИ
Доц. д-р Страхиња Трпевски
 
 
АРХИТЕКТУРА И ЖИВОТНА СРЕДИНА
Доц. д-р Страхиња Трпевски
 
 
 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И СТУДИJA ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА:

VIII семестар:  

-    Дизајн на мебел
        проф. д-р Иванка Кировска

-    Селектирани теми од јавни објекти
        Доц. д-р Михајло Зиноски, Проф. д-р. Анета Христова-Поповска

-    Теории во проектирањето
        Проф. д-р Анета Христова-Поповска

-    Архитектонска критика
        Проф. д-р Анета Христова-Поповска

-    Одржлив урбан развој
        Доц. д-р Дивна Пенчиќ

-    Соларна архитектура
        Проф. д-р Виктор Пајвански

-    Пластично обликување
        Проф. м-р Елизабета Аврамовска

-    Уметноста на новото време
        Вон. проф. м-р Наташа Милованчев


X семестар

-    Селектирани теми од станбени објекти
        проф. д-р Минас Бакалчев

-    Селектирани теми од објекти за колективно домување
        проф. д-р Минас Бакалчев

-    Архитектонска композиција 2
        проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

-    Архитектонско истражување во областа на објектите за масовна посетеност
        доц. д-р Михајло Зиноски

-    Селектирани теми од јавни објекти
        доц. д-р Михајло Зиноски,
        проф. д-р Анета Христова-Поповска

-    Селектирани теми од индустриски објекти
        доц. д-р Александар Радевски

-    Селектирани теми од стопански објекти
        доц. д-р Александар Радевски

-    Архитектонска критика
        проф. д-р Анета Христова-Поповска

-    Теории во проектирањето
        проф. д-р Анета Христова-Поповска

-    Одржлив урбан развој
        доц. д-р Дивна Пенчиќ

-    Планирање на градскиот сообраќај
        проф. д-р Владимир Арсовски

-    Визии за современиот град
        доц. д-р Сободан Велевски

-    Урбана реконструкција
        проф. д-р Јасмина Сиљаноска

-    Селектирани теми од областа на информатичките технологии во архитектурата
        доц. д-р Огнен Марина

-    Енергетски ефикасна архитектура
        доц. д-р Страхиња Трпевски

-    Итнегрирана заштита на градителско наследство
        доц.  д-р Елизабета Касапова

-    Уметноста на новото време
        вон. проф. м-р Наташа Милованчев

-    Дизајн на мебел
        проф. д-р Иванка Кировска

-    Индустриски дизајн
        проф. д-р Иванка Кировска

 


II    Листа за студија  во VIII семестар во учебната 2014/2015 година:

VIII1    Тема: Kуќа на гемиџиите: колективно домување- Велес    
Тим:
-    Проф. д-р Минас Бакалчев, раководител
-    Асист. м-р Саша Тасиќ

VIII2    Тема: Вертикална спортска сала (вертикален гимназиум)
Тим:    
-    Доц. д-р Михајло Зиноски, раководител
-    Проф. д-р Анета Христова-Поповска

VIII3        Тема: Урбан стопански парк        
    Тим:
-    Доц. д-р Александар Радевски, раководител
-    Пом. асист. Горан Мицковски

VIII4        Тема: Aрхитектонско урбанистички проект за урбан блок              Центар- Скопје
    Тим:
-    Проф. д-р Владимир Арсовски, раководител

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар