ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

Листа на изборни предмети на интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура, за зимскиот семестар во учебната 2016/2017.

 

 

ИНТЕГРИРАНА ЗАШТИТА НА ГРАДИТЕЛСКО НАСЛЕДСТВО
Вонр. проф. д-р Елизабета Kасапова,
доц. д-р Ана Ивановска Дескова

АРХИТЕКТОНСКА КРИТИКА
Проф. д-р Анета Христова-Поповска

ТЕОРИИ ВО ПРОЕКТИРАЊЕТО
Проф. д-р Анета Христова-Поповска

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ
Доц. д-р Александар Радевски,  
Доц.   д-р Горан Мицковски

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД СТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ
Доц. д-р Александар Радевски,
Доц. д-р Горан Мицковски

АРХИТЕКТОНСКА КОМПОЗИЦИЈА 2
Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ
Проф. д-р Минас Бакалчев,
Доц. д-р Саша Тасиќ

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ
Проф. д-р Минас Бакалчев,
Доц. д-р Саша Тасиќ

ОДРЖЛИВ УРБАН РАЗВОЈ
Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД ЈАВНИ ОБЈЕКТИ
Проф. д-р Анета Христова-Поповска,
Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски,
Доц. д-р Мери Батакоја

ВИЗИИ ЗА СОВРЕМЕНИОТ ГРАД
Доц. д-р Слободан Велевски

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Вонр. проф.  д-р Страхиња Трпевски

АРХИТЕКТУРА И ЖИВОТНА СРЕДИНА
Вонр. проф.  д-р Страхиња Трпевски

УРБАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
Проф. д-р  Јасмина Силјаноска

ПЛАНИРАЊЕ НА ГРАДСКИ СООБРАЌАЈ
Проф. д-р Владимир Арсовски

АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА МАСОВНА ПОСЕТЕНОСТ
Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски

 

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар