ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

ТЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА –ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Саша Тасиќ


•    ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА 1964/2018
•    СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ
•    ХОТЕЛ МАКЕДОНИЈА-ОТКРИТЕ ЈА МАКЕДОНИЈА (ХОТЕЛ ОД 10-100 СОБИ)
•    АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА
•    АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА
•    УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

•    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ
•    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ
•    АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА И ПРИРОДАТА ВО АРХИТЕКТУРАТА

Проф. д-р Анетa Христова-Поповска

•    АРХИТЕКТУРАТА КАКО ФАКТОР НА КУЛТУРНА ОДРЖЛИВОСТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ГРАДОВИ


Доц. д-р Александар Радевски
Доц. д-р Горан Мицковски

•    СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ
•    КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО
•    ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА
•    ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД


Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски

•    ТРАНСФОРМАТИВНИ ТИПОЛОГИИ – АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ ИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕСТВЕН КАРАКТЕР


Доц. д-р Марија Мано-Велевска

•    ПРОСТОРНИ  АСЕМБЛАЖИ


Доц. д-р Јован Ивановски

•    АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ
•    СТРАТЕГИИ ЗА ОБНОВА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЕЛА

Проф. д-р Иванка Кировска

•    ОБНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ (ПРОСТОРИ) СО РАЗНОРОДНА ПРОГРАМА


Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ

•    КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД


Доц. д-р Слободан Велевски

•    ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИ ОБРАСЦИ НА РАСТ


Вонр. проф. д-р Огнен Марина

•    ХИБРИДНИ ОБЈЕКТИ: МОДЕЛ НА ОДРЖЛИВ РАСТ


Вонр.проф. д-р Страхиња Трпевски

•    ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАЕСЕН ОБЈЕКТ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА


Доц. д-р Димитар Папастеревски

•    АРХИТЕКТУРА ВО ДРВО

Доц. д-р Александар Петровски

•    ОДРЖЛИВОСТ, АДАПТИВНОСТ И РЕГЕНЕРАТИВНОСТ:ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ОБЈЕКТ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА
•    ЛОКАЛНО И ГЛОБАЛНО: ГЕНЕРИРАЊЕ ОДРЖЛИВА АРХТЕКТОНСКА ФОРМА ВО ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ


Вонр.проф. д-р Елизабета Касапова
Доц. д-р Ана Ивановска-Дескова

•    АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО


Доц. д-р Бојан Каранаков

•    ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА