ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

 

ТЕМИ МАГИСТЕРСКИ

 

ТЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

 

Проф. д-р Минас Бакалчев

Доц. д-р Саша Тасиќ

 •    ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА 1964/2014: МОРФОЛОГИЈА НА ДОМУВАЊЕТО

 •    СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ

 •    ХОТЕЛ МАКЕДОНИЈА-ОТКРИЈТЕ ЈА МАКЕДОНИЈА (ХОТЕЛ ОД 10-100 СОБИ)

 


Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

 •    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ

 •    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ

 •    АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА И ПРИРОДАТА ВО АРХИТЕКТУРАТА

 


Проф. д-р Иванка Кировска

 •    ОБНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ (ПРОСТОРИ) СО РАЗНОРОДНА ПРОГРАМА

 


Проф. д-р Анетa Христова-Поповска

 •    АВТОНОМИЈА НА АРХИТЕКТУРАТА – НОВИ УРБАНИ ПАРАДИГМИ И НИВНИОТ ОДРАЗ ВРЗ ТИПОЛОШКИТЕ РЕДЕФИНИЦИ НА ЈАВНИТЕ ЗГРАДИ

 


Доц. д-р Александар Радевски

 •    СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ

 

Доц. д-р Михајло Зиноски

 •    ТРАНСФОРМАТИВНИ ТИПОЛОГИИ-ИСТРАЖУВАЊЕ НА АРХИТЕКТОНСКИ КОНЦЕПТИ НА ПРОГРАМСКИ ИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕСТВЕН КАРАКТЕР

 


Доц. д-р Мери Батакоја

АРХИТЕКТУРА И УМЕТНОСТ: АРХИТЕКТУРАТА НА УМЕТНИЧКИОТ МУЗЕЈ
АРХИТЕКТУРАТА И НОВАТА МУЗЕОЛОГИЈА: ОД МУЗЕЈСКА ЗГРАДА ДО МУЗЕЈСКА ТЕРИТОРИЈА

 


Доц. д-р Марија Мано-Велевска

 •    ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

 

Доц. д-р Јован Ивановски

•    АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ
ARCHITECTURAL REDESIGN OF BUILDINGS, PLACES AND SPACES

•    СТРАТЕГИИ ЗА ОБНОВА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЕЛА

 

Проф. д-р Јасмина Сиљаноска

•    УРБАНИ РАБНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

 

Проф. д-р Влатко П. Коробар

•    ЦЕНТАР НА УРБАНА ЗАЕДНИЦА

 

Проф. д-р Мирослав Грчев
Проф. д-р Владимир Арсовски
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска
Проф. д-р Влатко П. Коробар

•    НОВ УРБАН БЛОК
A NEW URBAN BLOCK

 

Проф. д-р Виктор Пајвански

•    МАРИНА ОХРИД-ОХРИД
MARINA RESORT AT BILJANINI IZVORI – OHRID

 


Доц. д-р Дивна Пенчиќ

•    ОДРЖЛИВО СОСЕДСТВО

 


Доц. д-р Слободан Велевски

•    ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИ ОБРАСЦИ НА РАСТ
RESEARCH INTO THE SPATIAL PATTERNS OF GROWTH

 


Проф. д-р Огнен Марина

ХИБРИДНИ ОБЈЕКТИ: МОДЕЛ НА ОДРЖЛИВ РАСТ

 


Доц. д-р Страхиња Трпевски

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ОБЈЕКТИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР-ШКОЛИ И ГРАДИНКИ, ГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА

 


Проф. д-р Елизабета Касапова

АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО