ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

ПРЕДЛОГ ЛИСТА НА ТЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА 
НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ 
ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Проф. д-р Минас Бакалчев

Доц. д-р Саша Тасиќ

 • ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМАПОСЛЕ 1964

 • СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ

 • ХОТЕЛ :НОВИ ТРЕНДОВИ, НОВИ ХОТЕЛИ (ХОТЕЛ ОД 10 – 100 СОБИ)

 • АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА

 • АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА

•    УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

 • АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ

 • АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ

 • АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА И ПРИРОДАТА ВО АРХИТЕКТУРАТА

Проф. д-р Анетa Христова-Поповска

 • ЕКСТРАПОЛАЦИИ: ОБЈЕКТОТ СПРОТИ ТЕКСТУРАТА НА ГРАДОТ И VICE-VERSA

Доц. д-р Мери Батакоја

 • АРХИТЕКТУРАТА НА НОВАТА МУЗЕОЛОГИЈА:

ОД МУЗЕЈ-ЗГРАДА ДО МУЗЕЈ-ТЕРИТОРИЈА

 • УЧИЛИШТЕАСПЕКТИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ

МОДЕЛИ И ПЕДАГОГИИ

Вонр. проф. д-р Александар Радевски

Доц. д-р Горан Мицковски

 • СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ

 • КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО

 • ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА

 • ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД

 • ИНДУСТРИЈА ВО ПЕЈСАЖ

Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски

 • ТРАНСФОРМАТИВНИ ТИПОЛОГИИ, АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКО ИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ

Вонр. проф. д-р Марија Мано-Велевска

 • ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Вонр. проф. д-р Јован Ивановски

 • АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ

 • СТРАТЕГИИ ЗА ОБНОВА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЕЛА

Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ

 • КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД

Вонр. проф. д-р Слободан Велевски

 • ОБРАСЦИ НА РАСТ

Проф. д-р Огнен Марина

 • АРХИТЕКТУРАТА КАКО ИНФРАСТРУКТУРАТА – АРХИПЕЛАГ НА ИНОВАЦИИ

Вонр.проф. д-р Страхиња Трпевски

 • ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН ОБЈЕКТ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

Доц. д-р Димитар Папастеревски

 • АРХИТЕКТУРА ВО ДРВО

Доц. д-р Александар Петровски

 • ОДРЖЛИВА АРХИТЕКТУРА: ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ОБЈЕКТ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА

 • ПАСИВНА СОЛАРНА АРХИТЕКТУРА

Вонр.проф. д-р Елизабета Касапова

Доц. д-р Ана Ивановска-Дескова

 • АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО

Вонр. проф. д-р Бојан Каранаков

 • ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА

Доц. д-р Добре Николовски

 • СВЕТЛО И СЕНКА ВО АРХИТЕКТУРА

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар