ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

ТЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА –ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Проф. д-р. Минас Бакалчев
Доц. д-р. Саша Тасиќ
•    ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА 1516/2016: ПОМЕЃУ УТОПИЈА И СТВАРНОСТ
•    СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ
•    ХОТЕЛ МАКЕДОНИЈА-ОТКРИТЕ ЈА МАКЕДОНИЈА (ХОТЕЛ ОД 10-100 СОБИ)

Проф. д-р. Анетa Христова-Поповска
•    ПЕРФОРМАТИВНИОТ ПЕЈСАЖ КАКО ПРОГРАМСКИ МЕДИУМ НА ЈАВНИОТ ПРОСТОР/ЗГРАДИ
THE PERFORMATIVE LANDSCAPE AS A PROGRAMMATIC MEDIUM OF THE PUBLIC SPACE/BUILDINGS

Доц. д-р Александар Радевски
Доц. д-р Горан Мицковски
•    СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ
•    КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО

Вон. Проф . д-р. Михајло Зиноски
•    АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРАНСФОРМАТИВНИТЕ ТИПОЛОГИИ НА ПРОГРАМСКИ ИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕСТВЕН КАРАКТЕР

Доц. Д-р Мери Батакоја
•    АРХИТЕКТУРА И УМЕТНОСТ: АРХИТЕКТУРАТА НА УМЕТНИЧКИОТ МУЗЕЈ
•    АРХИТЕКТУРАТА И НОВАТА МУЗЕОЛОГИЈА: ОД МУЗЕЈСКА ЗГРАДА ДО МУЗЕЈСКА ТЕРИТОРИЈА

Доц. д-р. Марија Мано-Велевска
•    ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Доц. д-р. Јован Ивановски
•    АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ

Проф. д-р. Иванка Кировска
•    ОБНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ (ПРОСТОРИ) СО РАЗНОРОДНА ПРОГРАМА


Проф. д-р. Владимир Арсовски
•    НОВ УРБАН БЛОК

Вон. Проф. д-р. Дивна Пенчиќ
•    КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД

Доц. д-р. Слободан Велевски
•    ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИ ОБРАСЦИ НА РАСТ

Вон. Проф . д-р. Огнен Марина
•    ХИБРИДНИ ОБЈЕКТИ: МОДЕЛ НА ОДРЖЛИВ РАСТ

Вон. Проф. д-р. Страхиња Трпевски
•    ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАЕСЕН ОБЈЕКТ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

Доц. д-р Димитар Папастеревски
•    АРХИТЕКТУРА ВО ДРВО

Доц. д-р Александар Петровски
•    ОДРЖЛИВОСТ, АДАПТИВНОСТ И РЕГЕНЕРАТИВНОСТ: ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ОБЈЕКТ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА
•    ЛОКАЛНО И ГЛОБАЛНО: ГЕНЕРИРАЊЕ ОДРЖЛИВА АРХТЕКТОНСКА ФОРМА ВО ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ

Вон. Проф. д-р Елизабета Касапова
Доц. д-р Ана Ивановска-Дескова
•    АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО