ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

ТЕМИ МАГИСТЕРСКИ

ТЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА –ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Проф. д-р. Минас Бакалчев
Доц. д-р. Саша Тасиќ
•    ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА 1516/2016: ПОМЕЃУ УТОПИЈА И СТВАРНОСТ
•    СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ
•    ХОТЕЛ МАКЕДОНИЈА-ОТКРИТЕ ЈА МАКЕДОНИЈА (ХОТЕЛ ОД 10-100 СОБИ)

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља
•    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ
•    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ
•    АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА И ПРИРОДАТА ВО АРХИТЕКТУРАТА

Проф. д-р. Анетa Христова-Поповска
•    АРХИТЕКТУРТА КАКО ФАКТОР НА КУЛТУРНА ОДРЖЛИВОСТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ГРАДОВИ

Доц. д-р Александар Радевски
Доц. д-р Горан Мицковски
•    СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ
•    КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО

Доц. д-р. Михајло Зиноски
•    АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРАНСФОРМАТИВНИТЕ ТИПОЛОГИИ

Доц. Д-р Мери Батакоја
•    АРХИТЕКТУРА И УМЕТНОСТ: АРХИТЕКТУРАТА НА УМЕТНИЧКИОТ МУЗЕЈ
•    АРХИТЕКТУРАТА И НОВАТА МУЗЕОЛОГИЈА: ОД МУЗЕЈСКА ЗГРАДА ДО МУЗЕЈСКА ТЕРИТОРИЈА
    
Доц. д-р. Марија Мано-Велевска
•    ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Доц. д-р. Јован Ивановски
•    АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ
•    СТРАТЕГИИ ЗА ОБНОВА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЕЛА

Проф. д-р. Владимир Арсовски
•    НОВ УРБАН БЛОК

Доц. д-р. Дивна Пенчиќ
•    КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД

Доц. д-р. Слободан Велевски
•    ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИ ОБРАСЦИ НА РАСТ

Доц. д-р. Огнен Марина
•    ХИБРИДНИ ОБЈЕКТИ: МОДЕЛ НА ОДРЖЛИВ РАСТ

Доц. д-р. Страхиња Трпевски
•    ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАЕСЕН ОБЈЕКТ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

Вон. Проф. д-р Елизабета Касапова
Доц. д-р Ана Ивановска-Дескова
•    АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО

Доц. д-р Димитар Папасетервски
•    СОВРЕМЕНИ ДРВЕНИ КОНСТРУКТИВНИ СИТЕМИ КАЈ НИСКИ СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ