ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

TЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА –ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Саша Тасиќ
        ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА 1964/2018
        СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ
        ХОТЕЛ МАКЕДОНИЈА-ОТКРИЈТЕ ЈА МАКЕДОНИЈА (ХОТЕЛ ОД 10-100 СОБИ)
        АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА
        АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА
•    УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља
    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА:
- ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ
СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ;
-ИНТЕРПОЛАЦИИ ВО ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ СОРАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ, ВНАТРЕШНААРХИТЕКТУРА;
    АРХИТЕКТУРА И ПРИРОДА:
- АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА/ПРИРОДЕН ПРОСТОР;
- ПРИРОДА ВО АРХИТЕКТУРА/АРХИТЕКТОНСКИ ПРОСТОР

Проф. д-р Анетa Христова-Поповска
ЕКСТРАПОЛАЦИИ: ЈАВНИТЕ ЗГРАДИ КАКО ГЕНЕРАТОРИ НА УРБАНИОТ ПРОСТОР - ОБЈЕКТОТ НАСПРОТИ ТЕКСТУРАТА НА ГРАДОТ И VICE-VERSA

Вонр. проф. д-р Александар Радевски
Доц. д-р Горан Мицковски
    СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ
    КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО
    ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА
    ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД
    ИНДУСТРИЈА ВО ПЕЈЗАЖ

Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски
    ТРАНСФОРМАТИВНИ ТИПОЛОГИИ – АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРОГРАМСКИИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕСТВЕН КАРАКТЕР

Вонр. проф. д-р Марија Мано-Велевска
    ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Вонр. проф. д-р Јован Ивановски
    АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ
    
Проф. д-р Владимир Арсовски
    НОВ УРБАН БЛОК

Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ
    КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД

Вонр. проф. д-р Слободан Велевски
    ОБРАСЦИ НА РАСТ

Вонр. проф. д-р Огнен Марина
    ХИБРИДНИ ОБЈЕКТИ: МОДЕЛ НА ОДРЖЛИВ РАСТ
    Вонр.проф. д-р Страхиња Трпевски
    ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАЕСЕН ОБЈЕКТ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

Доц. д-р Димитар Папастеревски
    АРХИТЕКТУРА ВО ДРВО

Доц. д-р Александар Петровски
    ОДРЖЛИВОСТ И РЕГЕНЕРАТИВНОСТ: ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ОБЈЕКТ ЗА ОДРЖЛИВРАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА
    ГЕНЕРИРАЊЕ ОДРЖЛИВА АРХИТЕКТОНСКА ФОРМА ВО ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ

Вонр.проф. д-р Елизабета Касапова
Доц. д-р Ана Ивановска-Дескова
    АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО

Вон.проф. д-р Бојан Каранаков
    ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА

Доц. д-р Добре Николовски
    ПРИМЕНА НА ЗАСЕНУВАЧИ ВРЗ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТ ВО СКЛОП НА ДИСТРИБУЦИЈА НА ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА ВО ПРОСТОРОТ