arh    UKIM-znak10

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook mail

iknow

menu

menuB

   70GAFS

АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ 1  
2019-2020
    семестар 2 
 
фонд на часови:2+2
брoј на кредити:4
 
 
>>> Учесници во настава:
Вонр.Проф.д-р. Марија Мано Велевска
Благоја Бајковски, демонстратор
Урош Николоски, демонстратор
 
 
 
               НАСТАВА ВО ВОНРЕДНА СОСТОЈБА               
  
               НАСТАВА ВО ВОНРЕДНА СОСТОЈБА               
 
  
преземи: ПЛАН ЗА НАСТАВА ВО ВОНРЕДНА СОСТОЈБА 
 
преземи:  ВЕЖБИ - дополнето на 15.04.2020
 
преземи:  ПРЕДАВАЊЕ 08.04.2020
               ПРЕДАВАЊЕ 15.04.2020
               ПРЕДАВАЊЕ 22.04.2020
               ПРЕДАВАЊЕ 29.04.2020
               ПРЕДАВАЊЕ 06.05.2020
               ПРЕДАВАЊЕ 13.05.2020
              
м
               ВЕЖБА бр.10: СТАН 13.05.2020-10.06.2020
                                                        презентација 03.06.2020
 
              ПРЕДАВАЊЕ 10.06.2020
             ВЕЖБА бр.11: КУЌА 10.06-17.06.2020 
м
преземи дополнителна литература:        - NOIFERT                   
                                                          - PANERO/ZELNIK      
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>>> ПРЕДАВАЊА - задолжителни
       среда 8:00-10.00
>>> ВЕЖБИ – задолжителни
       среда 10:00-16:00 (во групи, според распоред)

преземи: распоред за вежби - 26.02.2020

 

Лекции по архитектура: ПРОСТОР И ТЕЛО

Низ семестарот студентите треба да се оспособат:

> да ја вреднуваат архитектурата во која живеат и да ја чуствуваат.

> да го поврзуваат нивниот стан со човечките карактеристики.

> да го вреднуваат просторот и димензиите во нивниот дом, посебно нивниот личен простор- спалната соба.

> да научат како да ги користат инструментите за мерење.

> да го користат нивното тело како размерник (мерен  инструмент).

> да научат да илустрираат ситуација преку основа (план) и пресеккористејќи коректни симболи.

> да развијат способност за анализирање на простор и организација во простор.

> да илустрираат просторни ситуации од фантазија – соба/стан преку употреба на архитектонски цртежи, модели, колажи, бои, текстури...

 

>>> календар на вежби и активности:

ВЕЖБА бр.7 > ОЗНАКИ НА МЕБЕЛ И ОПРЕМА
учење на графичките презентации во архитектонскиот проект
термини за изработка: 26.02.2020, 04.03.2020
вежба бр.7 се предава на 04.03.2020


ВЕЖБА бр.8> СНИМКА НА СТАН
планот (основа) во архитектонскиот проект
снимка на сопствениот дом и претставување преку план
вежба бр.8 се предава на 11.03.2020

преземи:ОТВОРИ

 

ВЕЖБА бр.9 > ПРОСТОР И ТЕЛО. СОБА
серија на куси вежби за разбирање, анализирање и вреднување на просторот во кој студентот живее како појдовена постапка во подобрувањето и создавањето нов простор:
в.9.1:мерки, размер и користење на соба
> презентирање на сопствената соба (план и пресек); мерка на сопственото тело
в.9.2програмирање на простор
> програм што собата може/треба да го вклучи
в.9.3развивање на идеја од програм до план: организација во/на простор
нова организација на сопсвената соба
термини за консултации: 11.03.2020; 18.03.2020; 25.03.2020
вежба бр.9 се предава на 01.04.2020

преземи: ЧОВЕК-МЕРКИ 

ВЕЖБА бр.10 > ПРОСТОР И ТЕЛО. СТАН
серија на куси вежби за разбирање на функционалните единици и целини во станот:
в.10.1: простори за спиење и одржување нега и хигиена на тело
в.10.2: простори за приготвување и земање на храна
в.10.3: простори за влегување и престојување

термини за консултации: 01.04.2020; 15.04.2020; 22.04.2020; 29.04.2020 вежба бр.10 се предава на 06.05.2020

ВЕЖБА бр.11>ПРОСТОР И ТЕЛО. ПРОЕКТ ЗА СТАН
развивање на концепции на организација преку проектирање на зададен програм.
термини за изработка: 06.05.2020; 13.05.2020; 20.05.2020
вежба бр.11 се предава на20.05.2020

 

КОЛОКВИУМСКА СЕДМИЦА: 01.06.2020 - 08.06.20202 
 

 


>>> Основна литература:

Југослав Каранаков,Елементи на проектирање,Универзитет Св. Кирил и Методиј, Архитектонски факултет, Скопје, 1995.

Андреа Деплацес, (Ed.),Конструирање архитектура: материјали, процеси, структури.Издадено на македонски јазик од Арс Ламина, 2011.

Франсис Д.К. Чинг,Архитектура. Форма, простор и ред. Издадено на македонски јазик од Арс Ламина,2016.

Ернст Нојферт,Архитектонско проектирање(39то издание). Издадено на македонски јазик одАрс Ламина ДОО, 2010.

Помошна литература:

Herman Hertzberger,Lessons for Students in Architecture,010 Publishers, Netherland, 1991.

К. Александер et al.,Јазик на обрасци. Издадено на македонски јазик одАкадемски печат, Скопје, 2010