ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

ПРЕДЛОГ ЛИСТА НА ТЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА 
НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ 
ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Проф. д-р Минас Бакалчев

Доц. д-р Саша Тасиќ

 • ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМАПОСЛЕ 1964

 • СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ

 • ХОТЕЛ :НОВИ ТРЕНДОВИ, НОВИ ХОТЕЛИ (ХОТЕЛ ОД 10 – 100 СОБИ)

 • АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА

 • АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА

•    УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

 • АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ

 • АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ

 • АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА И ПРИРОДАТА ВО АРХИТЕКТУРАТА

Проф. д-р Анетa Христова-Поповска

 • ЕКСТРАПОЛАЦИИ: ОБЈЕКТОТ СПРОТИ ТЕКСТУРАТА НА ГРАДОТ И VICE-VERSA

Доц. д-р Мери Батакоја

 • АРХИТЕКТУРАТА НА НОВАТА МУЗЕОЛОГИЈА:

ОД МУЗЕЈ-ЗГРАДА ДО МУЗЕЈ-ТЕРИТОРИЈА

 • УЧИЛИШТЕАСПЕКТИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ

МОДЕЛИ И ПЕДАГОГИИ

Вонр. проф. д-р Александар Радевски

Доц. д-р Горан Мицковски

 • СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ

 • КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО

 • ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА

 • ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД

 • ИНДУСТРИЈА ВО ПЕЈСАЖ

Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски

 • ТРАНСФОРМАТИВНИ ТИПОЛОГИИ, АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКО ИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ

Вонр. проф. д-р Марија Мано-Велевска

 • ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Вонр. проф. д-р Јован Ивановски

 • АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ

 • СТРАТЕГИИ ЗА ОБНОВА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЕЛА

Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ

 • КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД

Вонр. проф. д-р Слободан Велевски

 • ОБРАСЦИ НА РАСТ

Проф. д-р Огнен Марина

 • АРХИТЕКТУРАТА КАКО ИНФРАСТРУКТУРАТА – АРХИПЕЛАГ НА ИНОВАЦИИ

Вонр.проф. д-р Страхиња Трпевски

 • ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН ОБЈЕКТ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

Доц. д-р Димитар Папастеревски

 • АРХИТЕКТУРА ВО ДРВО

Доц. д-р Александар Петровски

 • ОДРЖЛИВА АРХИТЕКТУРА: ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ОБЈЕКТ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА

 • ПАСИВНА СОЛАРНА АРХИТЕКТУРА

Вонр.проф. д-р Елизабета Касапова

Доц. д-р Ана Ивановска-Дескова

 • АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО

Вонр. проф. д-р Бојан Каранаков

 • ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА

Доц. д-р Добре Николовски

 • СВЕТЛО И СЕНКА ВО АРХИТЕКТУРА

МАГИСТЕРСКИ ОДБРАНИ

 

 
 
ТЕРМИНИ ЗА ОДБРАНА НА
МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ 2022-2023
 
 
ТЕРМИНИ ЗА ОДБРАНА НА
ИНТЕРМЕДИЈАРЕН ИСПИТ 2022-2023

 

 

ПРЕГЛЕД НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

 


РАСПОРЕД НА ОДБРАНИ НА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ ВО МАРТОВСКА СЕСИЈА, ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

РАСПОРЕД НА ОДБРАНИ НА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ ВО ДЕКЕМВРИСКО ЈАНУАРСКАТА СЕСИЈА, ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ ИСПИТИ (ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА)

 

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ И ОДБРАНА НА ИНТЕРМЕДИЈАРЕН ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

РАСПОРЕД НА ОДБРАНИ НА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ ВО АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ, ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

РАСПОРЕД НА ОДБРАНИ НА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ ВО ЈУНСКА СЕСИЈА, ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

РАСПОРЕД НА ОДБРАНИ НА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ ВО МАРТОВСКО АПРИЛСКА СЕСИЈА, ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

РАСПОРЕД НА ОДБРАНИ НА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ ВО ДЕКЕМВРИСКО ЈАНУАРСКАТА СЕСИЈА, ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ ИСПИТИ(ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИТЕ РАБОТИВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА)

 

 • Бранислава Ѓорѓевиќ

Современо домување – хибридна програмска надградба врз примерот на станбени блокови во населбата Карпош 2, Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Проф. д-р Влатко П.Коробар, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член
 • Неџибе Муса

Архитектура на термите (бањите) на примерот на Хисарската бања, Хисарска Бања, Тетово

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Марија Мано Велевска, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски, член
Доц. д-р Елизабета Касапова, член
 • Душица Диновска

Архитектура и инфраструктура – јужен булевар, централно градско подрачје, град Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Проф. д-р Влатко П.Коробар, претседател
Доц. д-р Александар Радевски, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
 • Валентина Трајкоска

Стратегија на алтернативно хотелско сместување, концепт на модуларни хотелски единици, Р. Македонија

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Јован Ивановски, претседател
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
Доц. д-р Слободан Велевски, член
 • Бесиан Мехмети

Прототип на станбен блок – како конститутивен елемент на градот

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Проф. д-р Косто Мангароски, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член
 • Александар Темелковски

Трансформација на пределот: индустриско-стопански комплекс с. Речица - Куманово

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Александар Радевски, претседател
Доц. д-р Огнен Марина, член
Доц. д-р Слободан Велевски, член
 • Александар Ѓорески

Само-одржлива станбена структура, кеј на р. Вардар - Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Михајло Зиноски, претседател
Проф. д-р Косто Мангароски, член
Проф. д-р Виктор Пајвански, член
 • Атанас Наумовски

Хотел за алтернативен туризам како модел на социо-културна обнова на Крушево

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Проф. м-р Наташа Милованчев, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член
 • Паолина Милушева

Трансформација на станбена текстура на примерот на Маџир Маало, Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Проф. д-р Иванка Кировска, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член
 • Никола Стрезовски

Архитектура и територија на примерот на поврзувањето на градот Ресен со Преспанското Езеро, Општина Ресен

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Михајло Зиноски, претседател
Проф. д-р Виктор Пајвански, член
Проф. м-р Елизабета Аврамовска, член
 • Бајрам Азизи

Архитектура на внатрешните рабови на градот Гостивар

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Проф. д-р Влатко П.Коробар, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член
 • Сулејман Џан

Истражување на колективната форма: внатрешни територии на градот

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Слободан Велевски, претседател
Доц. д-р Александар Радевски, член
Доц. д-р Огнен Марина, член
 • Маја Матеничарска

Природа во архитектура: комплекс за активно учење на деца со посебни потреби, интерактивен зелен појас, Скопје, Општина Карпош

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Проф. д-р Минас Бакалчев, претседател
Проф. м-р Наташа Милованчев, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член
 • Наташа Стојаноска

Просторно и програмско регенерирање на рабни фрагменти во урбана крајбрежна зона, Охрид

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Проф. д-р Влатко П.Коробар, претседател
Доц. д-р Јован Ивановски, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
 • Дамјан Цингарски

Храмот како културно присвојување, Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Доц. д-р Александар Радевски, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член
 • Владимир Лековски

Рабно зајакнување, објект – поле, слив на р. Лепенец во р. Вардар, Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Проф. д-р Владимир Арсовски, претседател
Доц. д-р Александар Радевски, член
Проф. д-р Косто Мангароски, член
 • Искра Лековска

Рабно зајакнување: Маалски станбен центар, слив на р. Лепенец во р. Вардар, Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Проф. д-р Косто Мангароски, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Доц. д-р Огнен Марина, член
 • Стојанова Бисера

Интерполација на празно во произведени простори

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Доц. д-р Александар Радевски, претседател
Доц. д-р Слободан Велевски, член
Проф. м-р Наташа Милованчев, член
 • Христина Ѓеоргиева

Станица за астрономско-археолошки истражувања

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Доц. д-р Страхиња Трпевски, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
 • Хекуран Хазари

Интерполација на поле и негова трансформација во комун. средиште, Тетово

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Проф. д-р Косто Мангароски, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски, член
Доц. д-р Огнен Марина, член
 • Катерина Николов

Трговско комуникациско поле, Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Доц. д-р Јован Ивановски, претседател
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
 • Јета Илјази

Истражување на аспекти на енергетска ефикасност и одржливост на објекти од културата на примерот проект за драмски театар во централно градско под­рач­је, Тетово

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Анета Христова Поповска
Доц. д-р Страхиња Трпевски, претседател
Проф. д-р Влатко П.Коробар, член
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, член
 • Јана Гугуловска Ѓорѓевиќ

Истражување на урбанистичките и програмските капацитети на универ­зи­тет­скиот комплекс „Св. Кирил и Методиј“ во контекст на современиот образовен систем

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Анета Христова Поповска
Проф. д-р Мирослав Грчев, претседател
Доц. д-р Јован Ивановски, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
 • Теодора Михајловска

Истражување на урбанистичкиот и архитектонскиот контекст на објектите од културата во домените на општинската самоуправа, општина Карпош

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Анета Христова Поповска
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Проф. м-р Елизабета Аврамовска, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член
 • Елена Златеска

Архитектонски пристап кон музејските згради за специјалните програми со акцент на конзервација, реставрација и изложба, Хераклеа, Битола

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Анета Христова Поповска
Доц. д-р Елизабета Касапова, претседател
Доц. д-р Јован Ивановски, член
Доц. д-р Огнен Марина, член
 • Едип Кефајет

Урбана обнова на градска четврт, Топаанско Поле

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Дивна Пенчиќ
Проф. д-р Владимир Арсовски, претседател
Проф. д-р Косто Мангароски, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член
 • Марија Магдалена Јакимовска

Урбан фрагмент „Расадник“, општина Кисела Вода, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Дивна Пенчиќ
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
 • Драган Крстевски

Нов модел на компактно соседство како дел од одржлив град, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Дивна Пенчиќ
Проф. д-р Виктор Пајвански, претседател
Проф. м-р Елизабета Аврамовска, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член
 • Марија Данаилова

Амбиентален урбан блок – пасивен соработник на динамичното општество, Кавадарци

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Дивна Пенчиќ
Проф. д-р Влатко П.Коробар, претседател
Проф. д-р Минас Бакалчев, член
Проф. д-р Косто Мангароски, член
 • Јане Стојановски

Центар на заедницата наспроти трговски центар – современи предизвици во програмското и обликовното артикулирање на центрите на урбаните заед­ни­ци, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Дивна Пенчиќ
Проф. д-р Мирослав Грчев, претседател
Проф. д-р Анета Христова Поповска, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член
 •  Марина Митиќ-Трајковски

Реобликување на дел од општина Аеродром според критериумите на одржливост, Градска четврт ЈИ, СЗ, Општина Аеродром, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Дивна Пенчиќ
Проф. д-р Влатко П.Коробар, претседател
Проф. д-р Минас Бакалчев, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член
 • Александар Тасевски

Урбано регенерирање – ревитализација на урбаните ткива

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Дивна Пенчиќ
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Проф. д-р Анета Христова Поповска, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
 • Аљоша Шопар

Архитектонско-урбанистички проект за дел од блок 8 – Голем ринг исток, Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Владимир Арсовски
Проф. д-р Мирослав Грчев, претседател
Доц. д-р Михајло Зиноски, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член
 • Стефанов Љупчо

Производен фармацевтски објект

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Владимир Арсовски
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Доц. д-р Огнен Марина, член
Доц. д-р Михајло Зиноски, член
 • Димитриоска Мери

Јавни објекти со потрошувачка на енергија блиску до нула, општина Петровец

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Страхиња Трпевски
Проф. д-р Анета Христова Поповска, претседател
Проф. д-р Косто Мангароски, член
Проф. д-р Владимир Арсовски, член
 • Владимир Деловски

Блиску до нула енергетски објект (n-ZEB), Детска градинска, општина Аеродром

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Страхиња Трпевски
Доц. д-р Михајло Зиноски, претседател
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, член
Проф. д-р Косто Мангароски, член
 • Маја Стојанова

Енергетски ефикасни објекти во јавниот сектор – административна зграда на општина Бутел

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Страхиња Трпевски
Доц. д-р Александар Радевски, претседател
Доц. д-р Слободан Велевски, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
 • Антонета Настовска

Енергетски ефикасно училиште, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Страхиња Трпевски
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член
 • Кристина Спиковска

Еко-училиште, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Страхиња Трпевски
Доц. д-р Огнен Марина, претседател
Проф. м-р Наташа Милованчев, член
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, член
 •  Александра Алексовска

Реинтеграција на историскиот фрагмент во културно-урбаниот контекст преку примерот на ески амам – Охрид

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Елизабета Касапова
Проф. м-р Наташа Милованчев, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски, член
Доц. д-р Александар Радевски, член
 •  Катина Сутоглу

Ново вреднување – рехабилитација на историски објекти со современи интер­венции преку примерот на Куршумли ан во Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Елизабета Касапова
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Проф. м-р Елизабета Аврамовска, член
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
 • Анета Рибарска

Реставрација и ревитализација на Ќурчиан во Старата Скопска Чаршија – кул­ту­рен и едукативен центар за развој на занаети, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Елизабета Касапова
Доц д-р Марија Мано Велевска, претседател
Проф. м-р Наташа Милованчев, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
 • Ивана Топаловска Јовичиќ

Програмско и архитектонско репроектирање на локалитетот Скопска тврдина – Кале,

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Јован Ивановски
Доц. д-р Елизабета Касапова, претседател
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
Доц. д-р Слободан Велевски, член
 • Марта Зафировска

Архитектонско репроектирање на потегот дефиниран со бул. Кочо Рацин, бул. Гоце Делчев, Мост Беласица и кеј Димитар Влахов – интеграција преку архитектонски интерполации

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Јован Ивановски
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, член
Доц. д-р Огнен Марина, член
 • Гоце Стојаноски

Архитектонско репроектирање на урбаниот фрагмент Горен град во Скопје преку нови програмски и просторни интерполации

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Јован Ивановски
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, претседател
Проф. д-р Анета Христова Поповска, член
Проф. м-р Елизабета Аврамовска, член
 • Бојана Алексиќ

Архитектонско репроектирање на потегот Тврдина Кале – Француски гробишта преку нови програмски интерполации

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Јован Ивановски
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Проф. д-р Мирослав Грчев, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член
 • Тања Вељаноска

„Куќа на модата“ (обнова и организација), централно градско подрачје на град Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Иванка Кировска
Доц. д-р Марија Мано Велевска, претседател
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член
 • Милка Черепналковска

Реконфигурација на крајбрежната граница на градот Охрид и модификација на урбаниот пејзаж

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Доц. д-р Огнен Марина, член
Доц. д-р Елизабета Касапова, член
 •  Дарко Лазаревски

Акватик центар, Маркова нога, Преспа

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Виктор Пајвански
Доц. д-р Јован Ивановски, претседател
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член
 •  Дамјан Момировски

Рабови, еволуција на урбан контекст низ активна партиципација, креативни методи на развојни динамички пејзажи, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Александар Радевски
Доц. д-р Слободан Велевски, претседател        
Доц. д-р Јован Ивановски, член
Доц. д-р Елизабета Касапова, член
 • Оливера Симовска Нака

Индустриски капацитет за производство, пакување и продажба на органска храна, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Александар Радевски
Доц. д-р Марија Мано Велевска, претседател                    Доц. д-р Дивна Пенчиќ, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член
 •  Горан Милевски

Современ индустриски капацитет-хибридизација на винарска визба со угостителска и туристичка намена

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Александар Радевски
Доц. д-р Огнен Марина, претседател
Проф. м-р Елизабета Аврамовска, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член
 •  Катерина Стамболиева

Фабрика за преработка на конзервирање на месо и месни производи

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Александар Радевски
Проф. д-р Минас Бакалчев, претседател
Доц. д-р Огнен Марина, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
 •  Лепа Петровска Христовска

Хибридни објекти – Колективна форма на живеење во нас. Буњаковец

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Огнен Марина
Доц. д-р Слободан Велевски, претседател
Доц. д-р Јован Ивановски, член
Доц. д-р Александар Радевски, член
 •  Симона Михајловска

Програмски аспекти на хибридните модели на домување, нас. Буњаковец, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Огнен Марина
Доц. д-р Јован Ивановски, претседател
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член
 • Ивона Темелкова

Хибридни објекти – модели на одржливи трансформации во населба Буњановец

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Огнен Марина
Доц. д-р Михајло Зиноски, претседател
Доц. д-р Александар Радевски, член
Доц. д-р Слободан Велевски, член
 •  Ивана Баламовска

Куќа со двор – стратегии на згуснување, централното градско подрачје во Гевгелија

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Марија Мано Велевска
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, претседател
Доц. д-р Александар Радевски, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
 • Маријана Арсова

Живеалиштето како просторно-временска димензија на градот, Дебар маало, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Марија Мано Велевска
Проф. д-р Минас Бакалчев, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски, член
Проф. д-р Косто Мангароски, член
 • Агрон Муртиши

Нов програмско интегриран комерцијално-културен објект, Струга

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Михајло Зиноски
Проф. д-р Виктор Пајвански, претседател
Проф. д-р Косто Мангароски, член
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
 •  Мерита Хасани

Проектирање на нови архитектонски концепти во областа на: трговијата, културата и образованието, Гостивар

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Михајло Зиноски
Доц. д-р Слободан Велевски, претседател
Доц. д-р Александар Радевски, член
Доц. д-р Огнен Марина, член
 •  Хаземина Радончиќ

Нови типологии на јавни објекти од областа на културата и образованието на реонски центар – Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Михајло Зиноски
Проф. д-р Анета Христова Поповска, претседател
Проф. м-р Наташа Милованчев, член
Доц. д-р Слободан Велевски, член
 •  Јасна Јовеска

Проектирање на нови модели на арх. концепти на интегрирани објекти од об­ласта на здравството, грижа на тело, и рекреација за потребите на институтот; крајбрежје на Охридското езеро, Охрид

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Михајло Зиноски
Доц. д-р Огнен Марина, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, член
 •  Александра Лазаревска

Од фрагмент до урбан остров: архипелаг како просторен образец на раст

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Слободан Велевски
Комисија:      Доц. д-р Јован Ивановски, претседател
Доц. д-р Огнен Марина, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
 • Маја Лазаревска

Интерполација на нови содржини во неформални станбени населби, Злокуќани, Општина Карпош, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Влатко Коробар
Проф. д-р Минас Бакалчев, претседател
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ: куќата и личниот простор во услови на континуирано урбано згуснување

Ментор: Доц. д-р. Марија Мано Велевска

И покрај фактот дека денес луѓето се повеќе комуницираат преку различни комуникациски форми во сфери кои се надвор од доменот на материјалното и физичкото, архитектурата е таа што овозможува директни врски и соработки (релации и ко-релации).

Темата се однесува на третманот и можностите на личниот простор, вклучувајќи го прашањето на домување и домот во современиот град или воопштено прашањето на приватното во разни форми на колективен простор.

Од студентите се очекува да го истражат концептот на колективност во современи урбани услови и да пронајдат соодветни архитектонски решенија во изградено градско подрачје што се одликува со особена густина на населеност и активности. Притоа фокусот би бил на зафати од помал размер со цел препознавање и (пре)формулирање на размерот и потенцијалот на КУЌАта.