ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА X СЕМЕСТАР

 • Урбана реконструкција- Проф. д-р Јасмина Сиљаноска

 • Планирање градски сообраќај - Проф. д-р Владимир Арсовски

 • Енергетска ефикасност - Вонр.проф. д-р Страхиња Трпевски

 • Архитектура и животна средина - Вонр.проф. д-р Страхиња Трпевски

 • Селектирани теми од јавни објекти - Проф. д-р Анета Х. Поповска/

- Вонр.проф. д-р Михајло Зиноски

- Доц. д-р Мери Батакоја

 • Архитектонска критика - Проф. д-р Анета Х. Поповска

 • Теории во проектирањето - Проф. д-р Анета Х. Поповска

 • Архитектонска композиција 2 - Проф. д-р Митко Хаџи Пуља

 • Селектирани теми од објекти за колективно домување - Проф. д-р Минас Бакалчев/ Доц. д-р Саша Тасиќ

 • Селектирани теми од станбени објекти – Проф. д-р Минас Бакалчев/

  Доц. д-р Саша Тасиќ

 • Градежни материјали – Проф. д-р Ана Тромбева Гаврилоска

 • Интегрирана заштита на градителско наследство - Проф. д-р Елизабета Касапова

 • Архитектонско истражување во областа на објектите за масовна посетеност – Вонр.проф. д-р Михајло Зиноски

 • Одржлив урбан развој - Вонр.проф. д-р Дивна Пенчиќ

 • Визии за современ град - Вонр.проф. д-р Слободан Велевски

 • Селектирани теми од стопански објекти - Вонр. проф. д-р Александар Радевски

 • Селектирани теми од индустриски објекти – Вонр. проф. д-р Александар Радевски/Доц. д-р Горан Мицковски

Листа на изборни предмети на интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура, за зимскиот семестар во учебната 2016/2017.

 

 

ИНТЕГРИРАНА ЗАШТИТА НА ГРАДИТЕЛСКО НАСЛЕДСТВО
Вонр. проф. д-р Елизабета Kасапова,
доц. д-р Ана Ивановска Дескова

АРХИТЕКТОНСКА КРИТИКА
Проф. д-р Анета Христова-Поповска

ТЕОРИИ ВО ПРОЕКТИРАЊЕТО
Проф. д-р Анета Христова-Поповска

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ
Доц. д-р Александар Радевски,  
Доц.   д-р Горан Мицковски

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД СТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ
Доц. д-р Александар Радевски,
Доц. д-р Горан Мицковски

АРХИТЕКТОНСКА КОМПОЗИЦИЈА 2
Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ
Проф. д-р Минас Бакалчев,
Доц. д-р Саша Тасиќ

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ
Проф. д-р Минас Бакалчев,
Доц. д-р Саша Тасиќ

ОДРЖЛИВ УРБАН РАЗВОЈ
Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД ЈАВНИ ОБЈЕКТИ
Проф. д-р Анета Христова-Поповска,
Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски,
Доц. д-р Мери Батакоја

ВИЗИИ ЗА СОВРЕМЕНИОТ ГРАД
Доц. д-р Слободан Велевски

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Вонр. проф.  д-р Страхиња Трпевски

АРХИТЕКТУРА И ЖИВОТНА СРЕДИНА
Вонр. проф.  д-р Страхиња Трпевски

УРБАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
Проф. д-р  Јасмина Силјаноска

ПЛАНИРАЊЕ НА ГРАДСКИ СООБРАЌАЈ
Проф. д-р Владимир Арсовски

АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА МАСОВНА ПОСЕТЕНОСТ
Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски

 

Архитектонско студио V/1

Предмет

Архитектонско студио V/1

Предметен наставник

Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Саша Тасиќ

Учесници во наставата

 

Соработници

 

download:

повеќе

Архитектонско студио V/2

Предмет

Архитектонско студио V/1

Предметен наставник

Проф. д-р Анета Христова- Поповска
Доц. д-р Михајло Зиноски

Учесници во наставата

 

Соработници

 

download:

повеќе

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Листа на изборни предмети на интегрирани петгодишни студии од прв и втор циклус по архитектура, за зимскиот семестар во учебната 2014/2015.

 

ПЕРСПЕКТИВА

Доц. д-р. Бојан Каранаков

ЛИКОВНО ИЗРАЗУВАЊЕ 2

Вон. Проф. м-р. Наташа Милованчев

ПЛАСТИЧНО ОБЛИКУВАЊЕ 2

Проф. м-р. Елизабета Аврамовска
 
Доц. д-р. Ана Тромбева Гаврилоска

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД ЈАВНИ ОБЈЕКТИ

Доц. д-р. Михајло Зиноски
Проф. д-р. Анета Христова-Поповска

ОДРЖЛИВ УРБАН РАЗВОЈ

Доц. д-р. Дивна Пенчиќ

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ

Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Саша Тасиќ

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ

Проф. д-р. Минас Бакалчев
Доц. д-р Саша Тасиќ

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Проф. д-р Иванка Кировска

АРХИТЕКТОНСКА КОМПОЗИЦИЈА 2

Проф. д-р. Митко Хаџи-Пуља (од 8 семестар)

ИНТЕГРИРАНА ЗАШТИТА НА ГРАДИТЕЛСКО НАСЛЕДСТВО

Доц. д-р. Елизабета Касапова

АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА МАСОВНА ПОСЕТЕНОСТ

Доц. д-р Михајло Зиноски

АРХИТЕКТОНСКА КРИТИКА

Проф. д-р. Анета Христова-Поповска

ТЕОРИИ ВО ПРОЕКТИРАЊЕТО

Проф. д-р. Анета Христова-Поповска

СЕЛЕКТИРАНИ ТЕМИ ОД ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ

Доц. д-р. Александар Радевски
 
 
Проф. д-р Виктор Пајвански
 
 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ОБЈЕКТИ
Доц. д-р Страхиња Трпевски
 
 
АРХИТЕКТУРА И ЖИВОТНА СРЕДИНА
Доц. д-р Страхиња Трпевски
 
 
 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И СТУДИJA ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА:

VIII семестар:  

-    Дизајн на мебел
        проф. д-р Иванка Кировска

-    Селектирани теми од јавни објекти
        Доц. д-р Михајло Зиноски, Проф. д-р. Анета Христова-Поповска

-    Теории во проектирањето
        Проф. д-р Анета Христова-Поповска

-    Архитектонска критика
        Проф. д-р Анета Христова-Поповска

-    Одржлив урбан развој
        Доц. д-р Дивна Пенчиќ

-    Соларна архитектура
        Проф. д-р Виктор Пајвански

-    Пластично обликување
        Проф. м-р Елизабета Аврамовска

-    Уметноста на новото време
        Вон. проф. м-р Наташа Милованчев


X семестар

-    Селектирани теми од станбени објекти
        проф. д-р Минас Бакалчев

-    Селектирани теми од објекти за колективно домување
        проф. д-р Минас Бакалчев

-    Архитектонска композиција 2
        проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

-    Архитектонско истражување во областа на објектите за масовна посетеност
        доц. д-р Михајло Зиноски

-    Селектирани теми од јавни објекти
        доц. д-р Михајло Зиноски,
        проф. д-р Анета Христова-Поповска

-    Селектирани теми од индустриски објекти
        доц. д-р Александар Радевски

-    Селектирани теми од стопански објекти
        доц. д-р Александар Радевски

-    Архитектонска критика
        проф. д-р Анета Христова-Поповска

-    Теории во проектирањето
        проф. д-р Анета Христова-Поповска

-    Одржлив урбан развој
        доц. д-р Дивна Пенчиќ

-    Планирање на градскиот сообраќај
        проф. д-р Владимир Арсовски

-    Визии за современиот град
        доц. д-р Сободан Велевски

-    Урбана реконструкција
        проф. д-р Јасмина Сиљаноска

-    Селектирани теми од областа на информатичките технологии во архитектурата
        доц. д-р Огнен Марина

-    Енергетски ефикасна архитектура
        доц. д-р Страхиња Трпевски

-    Итнегрирана заштита на градителско наследство
        доц.  д-р Елизабета Касапова

-    Уметноста на новото време
        вон. проф. м-р Наташа Милованчев

-    Дизајн на мебел
        проф. д-р Иванка Кировска

-    Индустриски дизајн
        проф. д-р Иванка Кировска

 


II    Листа за студија  во VIII семестар во учебната 2014/2015 година:

VIII1    Тема: Kуќа на гемиџиите: колективно домување- Велес    
Тим:
-    Проф. д-р Минас Бакалчев, раководител
-    Асист. м-р Саша Тасиќ

VIII2    Тема: Вертикална спортска сала (вертикален гимназиум)
Тим:    
-    Доц. д-р Михајло Зиноски, раководител
-    Проф. д-р Анета Христова-Поповска

VIII3        Тема: Урбан стопански парк        
    Тим:
-    Доц. д-р Александар Радевски, раководител
-    Пом. асист. Горан Мицковски

VIII4        Тема: Aрхитектонско урбанистички проект за урбан блок              Центар- Скопје
    Тим:
-    Проф. д-р Владимир Арсовски, раководител

АРХИТЕКТОНСКО СТУДИО 8/1, VIII семестар, 2014/2015

 

КУЌА НА ГЕМИЏИИТЕ: КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ – ВЕЛЕС

 

Педагошки тим: Минас Бакалчев, Саша Тасиќ, Викторија Богданова, Александар Петановски, Гордан Петров

Локација : Избрани инсерт од кејот на реката Вардар, Велес.

Програм: дом за 30 личности/ јавен простор на градот.

 

 

1

Станко Павлески: Линии кон сонцето/ Споменик на Гемиџите, Велес

 

Во чест на гемиџиите:

#1

Проектирајте куќа со симболичко и утилитарно значење. Куќа на кејот на Вардар која ќе го референцира историското и културно значење на гемиџиитере/Велес но истовремено ќе биде и колективен дом. Куќа во чест на гемиџиите за современите потреби на Велес.

#2

2

Составете куќа од 12 соби, во просторна, структурална и симболичка смисла.

#3

Предвидете времено сместување за најмалку две категории на корисници чија активност се поврзува со Велес. (30 корисници: студенти, млади брачни парови, млади професионалци/истражувачи, визитинг професори, стари, рибари, кајакари, минувачи, туристи...)

#4

Дополнете ја програмата со заеднички содржини во зависност од избраната категорија на корисници.

#5

Предвидете и јавни содржини за целиот град.

#6

3

Засадете го осмиот јавор како обележије на куќата и градот

#7

Направете самодоволена куќа.

#8

Преку пунктуелна интервенција на Кејот но во дијалог со околината и позадината од градот – унапредете го јавниот простор на градот. Направете еден јасен придонес за градот.

#9

Угледајте се на старите велешки куќи но бидете во духот на novoto време.

4

•    Содржина на проектот: анализа, ситуација (1/1000, 1/500), основи (1/200, 1/100), пресеци (1/200, 1/100, 1/50), изгледи (1/200), детал на станбена единица (1/50, 1/100), аксонометрија, 3D, макета, портофолио/дневник
•     Формат: проект [широчина 140цм / височина 200цм (4х70/100цм)],                              портофолио (A4)
•    Педагошки тим: Минас Бакалчев,  Саша Тасиќ, Викторија Богданова, Александар Петановски, Гордан Петров
•    Архитектонски факултет / Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје 

 

 

 

 

 

AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар