ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

Проф. д-р Минас Бакалчев
Вонр. проф. д-р Саша Тасиќ
    •    ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА ПОСЛЕ 1964
    •    СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ
    •    ХОТЕЛ :НОВИ ТРЕНДОВИ, НОВИ ХОТЕЛИ (ХОТЕЛ ОД 10 – 100 СОБИ)
    •    АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА
    •    АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА
•    УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља
    •    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА: ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ ПРОСТОРИ СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ
    •    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА: ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, ИНТЕРПОЛАЦИИ, РЕПРОГРАМИРАЊЕ ВО ПОСТОЕЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ
    •    АРХИТЕКТУРА И ПРИРОДА: АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА
    •    АРХИТЕКТУРА И ПРИРОДА: ПРИРОДА ВО АРХИТЕКТУРА

Проф. д-р Анетa Христова-Поповска
    •    ЈАВНИТЕ ЗГРАДИ ВО УРБАН КОНТЕКСТ

Вонр. проф. д-р Мери Батакоја
    •    АРХИТЕКТУРАТА НА НОВАТА МУЗЕОЛОГИЈА:
ОД МУЗЕЈ-ЗГРАДА ДО МУЗЕЈ-ТЕРИТОРИЈА
    •    УЧИЛИШТЕ: АСПЕКТИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ
МОДЕЛИ И ПЕДАГОГИИ

Вонр. проф. д-р Александар Радевски
    •    СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ
    •    КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО
    •    ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА
    •    ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД
    •    ИНДУСТРИЈА ВО ПЕЈСАЖ

Вонр. проф. д-р Горан Мицковски
    •    ВЕРТИКАЛНА УРБАНА ФАБРИКА
    •    КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО
    •    ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД

Проф. д-р Михајло Зиноски
    •    ТРАНСФОРМАТИВНИ ТИПОЛОГИИ – АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ ИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕСТВЕН КАРАКТЕР
    •    ИСТРАЖУВАЊЕ НА НОВИ ПРОЕКТАНТСКИ ПРИНЦИПИ ВО ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОБЈЕКТИ

Вонр. проф. д-р Марија Мано-Велевска
    •    ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Вонр. проф. д-р Јован Ивановски
    •    АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ПРОСТОРИ МЕСТА И
ГРАДБИ

Проф. д-р Дивна Пенчиќ
    •    КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД

Вонр. проф. д-р Слободан Велевски
    •    ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИТЕ ОБРАСЦИ НА РАСТ

Проф. д-р Огнен Марина
    •    АРХИТЕКТУРАТА КАКО ИНФРАСТРУКТУРА – ЦЕНТРИ НА ИНОВАЦИИ

Проф. д-р Страхиња Трпевски
    •    ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ОБЈЕКТИ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

Вонр. проф. д-р Димитар Папастеревски
    •    АРХИТЕКТУРА ВО ДРВО

Доц. д-р Александар Петровски
    •    ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ОДРЖЛИВИ ОБЈЕКТИ

Проф. д-р Елизабета Касапова
Вонр. проф. д-р Ана Ивановска-Дескова
    •    АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО

Вонр. проф. д-р Бојан Каранаков
    •    ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА

Доц. д-р Добре Николовски
    •    СВЕТЛО И СЕНКА ВО АРХИТЕКТУРА

ПРЕДЛОГ ЛИСТА НА ТЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА
НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ
ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Проф. д-р Минас Бакалчев
Вонр. проф. д-р Саша Тасиќ


•    ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА ПОСЛЕ 1964
•    СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ
•    ХОТЕЛ :НОВИ ТРЕНДОВИ, НОВИ ХОТЕЛИ (ХОТЕЛ ОД 10 – 100 СОБИ)
•    АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА
•    АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА
•    УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

•    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА: ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ ПРОСТОРИ
     СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ
•    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА: ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, ИНТЕРПОЛАЦИИ,
     РЕПРОГРАМИРАЊЕ ВО ПОСТОЕЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ
•    АРХИТЕКТУРА И ПРИРОДА: АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА
•    АРХИТЕКТУРА И ПРИПРОДА: ПРИРОДА ВО АРХИТЕКТУРА


Проф. д-р Анетa Христова-Поповска

•    УЛОГАТА НА ЈАВНИТЕ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИ ВО КРЕИРАЊЕТО НА КРИТИЧКИ ПЕЈСАЖИ

Вонр. проф. д-р Мери Батакоја

•    АРХИТЕКТУРАТА НА НОВАТА МУЗЕОЛОГИЈА: ОД МУЗЕЈ-ЗГРАДА ДО МУЗЕЈ-ТЕРИТОРИЈА
•    УЧИЛИШТЕ: АСПЕКТИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ МОДЕЛИ И ПЕДАГОГИИ


Вонр. проф. д-р Александар Радевски

•    СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ
•    КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО
•    ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА
•    ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД
•    ИНДУСТРИЈА ВО ПЕЈСАЖ


Вонр. проф. д-р Горан Мицковски

•    ВЕРТИКАЛНА УРБАНА ФАБРИКА
•    КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО
•    ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА
•    ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД
•    ИНДУСТРИЈА ВО ПЕЈСАЖ

Проф. д-р Михајло Зиноски

•    ПРОГРАМСКИ ИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ – АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ
     ВО ОБЛАСТА НА ТРАНСФОРМАТИВНИТЕ ТИПОЛОГИИ


Вонр. проф. д-р Марија Мано-Велевска

•    ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Вонр. проф. д-р Јован Ивановски

•    АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ


Проф. д-р Дивна Пенчиќ

•    КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД


Вонр. проф. д-р Слободан Велевски

•    ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИТЕ ОБРАСЦИ НА РАСТ


Проф. д-р Огнен Марина

•    АРХИТЕКТУРАТА КАКО ИНФРАСТРУКТУРАТА – АРХИПЕЛАГ НА ИНОВАЦИИ


Проф. д-р Страхиња Трпевски

•    ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ОБЈЕКТИ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА


Вонр. проф. д-р Димитар Папастеревски

•    АРХИТЕКТУРА ВО ДРВО

Доц. д-р Александар Петровски

•    ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ОДРЖЛИВ ОБЈЕКТ ЗА РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА

Проф. д-р Елизабета Касапова
Вонр. проф. д-р Ана Ивановска-Дескова

•    АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО


Вонр. проф. д-р Бојан Каранаков

•    ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА


Доц. д-р Добре Николовски

•    СВЕТЛО И СЕНКА ВО АРХИТЕКТУРА

TЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА –ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Проф. д-р Минас Бакалчев

Доц. д-р Саша Тасиќ

 • ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМАПОСЛЕ 1964
 • СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ
 • ХОТЕЛ :НОВИ ТРЕНДОВИ, НОВИ ХОТЕЛИ (ХОТЕЛ ОД 10 – 100 СОБИ)
 • АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА
 • АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА
 • УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

 • АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ

 • АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ

 • АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА И ПРИРОДАТА ВО АРХИТЕКТУРАТА

Проф. д-р Анетa Христова-Поповска

Доц. д-р Мери Батакоја

Вонр. проф. д-р Александар Радевски

Доц. д-р Горан Мицковски

 • СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ

 • КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО

 • ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА

 • ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД

 • ИНДУСТРИЈА ВО ПЕЈСАЖ

Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски

 • НОВИ МОДЕЛИ НА ПРОГРАМСКИИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ

Вонр. проф. д-р Марија Мано-Велевска

 • ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Вонр. проф. д-р Јован Ивановски

 • АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ

 • СТРАТЕГИИ ЗА ОБНОВА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЕЛА

Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ

 • КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД

Вонр. проф. д-р Слободан Велевски

 • ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИ ОБРАСЦИ НА РАСТ

Вонр. проф. д-р Огнен Марина

 • АРХИТЕКТУРАТА КАКО ИНФРАСТРУКТУРАТА – АРХИПЕЛАГ НА ИНОВАЦИИ

Вонр.проф. д-р Страхиња Трпевски

 • ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН ОБЈЕКТ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

Доц. д-р Димитар Папастеревски

 • АРХИТЕКТУРА ВО ДРВО

Доц. д-р Александар Петровски

 • ОДРЖЛИВА АРХИТЕКТУРА

Вонр.проф. д-р Елизабета Касапова

Доц. д-р Ана Ивановска-Дескова

 • АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО

Вонр. проф. д-р Бојан Каранаков

 • ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА

Доц. д-р Добре Николовски

 • СВЕТЛО И СЕНКА ВО АРХИТЕКТУРА

 • ПРИМЕНА НА ЗАСЕНУВАЧИ ВРЗ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТ ВО СКЛОП НА ДИСТРИБУЦИЈА НА ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА ВО ПРОСТОРОТ

ЛИСТА НА ТЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА

НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ

ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Проф. д-р Минас Бакалчев

Вонр. проф. д-р Саша Тасиќ

 • ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМАПОСЛЕ 1964

 • СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ

 • ХОТЕЛ :НОВИ ТРЕНДОВИ, НОВИ ХОТЕЛИ (ХОТЕЛ ОД 10 – 100 СОБИ)

 • АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА

 • АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА

 • УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља

 • АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ

 • АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА, ВНАТРЕШНА АРХИТЕКТУРА, РЕПРОГРАМИРАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ

 • АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА И ПРИРОДАТА ВО АРХИТЕКТУРАТА

Проф. д-р Анетa Христова-Поповска

 • ЈАВНИТЕ ЗГРАДИ ВО УРБАН КОНТЕКСТ

Вонр. проф. д-р Мери Батакоја

 • АРХИТЕКТУРАТА НА НОВАТА МУЗЕОЛОГИЈА: ОД МУЗЕЈ-ЗГРАДА ДО МУЗЕЈ-ТЕРИТОРИЈА

 • УЧИЛИШТЕ: АСПЕКТИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ МОДЕЛИ И ПЕДАГОГИИ

Вонр. проф. д-р Александар Радевски

 • СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ

 • КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО

 • ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА

 • ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД

 • ИНДУСТРИЈА ВО ПЕЈСАЖ

Доц. д-р Горан Мицковски

 • АВТОМАТИЗИРАНИ ПЕЈСАЖИ:ПРОИЗВОДЕН ПРОСТОР ЗА РОБОТИ

 • КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО

 • КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ

Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски

 • АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ТРАНСФОРМАТИВНИТЕ ТИПОЛОГИИ

Вонр. проф. д-р Марија Мано-Велевска

 • ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Вонр. проф. д-р Јован Ивановски

 • АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ

Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ

 • КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД

Вонр. проф. д-р Слободан Велевски

 • ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИТЕ ОБРАСЦИ НА РАСТ

Проф. д-р Огнен Марина

 • АРХИТЕКТУРАТА КАКО ИНФРАСТРУКТУРА

Вонр. проф. д-р Страхиња Трпевски

 • ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН ОБЈЕКТ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

Вонр. проф. д-р Димитар Папастеревски

 • АРХИТЕКТУРАTA ВО ДРВО

Доц. д-р Александар Петровски

 • ОДРЖЛИВА АРХИТЕКТУРА

Проф. д-р Елизабета Касапова

Вонр. проф. д-р Ана Ивановска-Дескова

 • АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО

Вонр. проф. д-р Бојан Каранаков

 • ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА

Доц. д-р Добре Николовски

 • СВЕТЛО И СЕНКА ВО АРХИТЕКТУРА

TЕМИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА –ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Саша Тасиќ
        ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА 1964/2018
        СОВРЕМЕНО ДОМУВАЊЕ
        ХОТЕЛ МАКЕДОНИЈА-ОТКРИЈТЕ ЈА МАКЕДОНИЈА (ХОТЕЛ ОД 10-100 СОБИ)
        АРХИТЕКТУРА ЗА ДЕЦА / ГРАДИНА ЗА ДЕЦА
        АРХИТЕКТУРА ЗА ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА
•    УЧЕЊЕ И ДОМУВАЊЕ / СТУДЕНТСКИ ДОМ ЗА XXI ВЕК

Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља
    АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА:
- ИНТЕРПОЛАЦИИ ПОМЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ
СО РАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ;
-ИНТЕРПОЛАЦИИ ВО ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ СОРАЗНОРОДНИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ, ВНАТРЕШНААРХИТЕКТУРА;
    АРХИТЕКТУРА И ПРИРОДА:
- АРХИТЕКТУРА ВО ПРИРОДА/ПРИРОДЕН ПРОСТОР;
- ПРИРОДА ВО АРХИТЕКТУРА/АРХИТЕКТОНСКИ ПРОСТОР

Проф. д-р Анетa Христова-Поповска
ЕКСТРАПОЛАЦИИ: ЈАВНИТЕ ЗГРАДИ КАКО ГЕНЕРАТОРИ НА УРБАНИОТ ПРОСТОР - ОБЈЕКТОТ НАСПРОТИ ТЕКСТУРАТА НА ГРАДОТ И VICE-VERSA

Вонр. проф. д-р Александар Радевски
Доц. д-р Горан Мицковски
    СОВРЕМЕНИ ИНДУСТРИСКИ И СТОПАНСКИ КАПАЦИТЕТИ
    КОНТЕКСТУАЛНО ЧИТАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО НАСЛЕДСТВО
    ИНДУСТРИЈА ПОКРАЈ ИНФРАСТРУКТУРА
    ИНДУСТРИЈА ВО ГРАД
    ИНДУСТРИЈА ВО ПЕЈЗАЖ

Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски
    ТРАНСФОРМАТИВНИ ТИПОЛОГИИ – АРХИТЕКТОНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРОГРАМСКИИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕСТВЕН КАРАКТЕР

Вонр. проф. д-р Марија Мано-Велевска
    ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ

Вонр. проф. д-р Јован Ивановски
    АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, МЕСТА И ПРОСТОРИ
    
Проф. д-р Владимир Арсовски
    НОВ УРБАН БЛОК

Вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ
    КРЕИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВ ГРАД

Вонр. проф. д-р Слободан Велевски
    ОБРАСЦИ НА РАСТ

Вонр. проф. д-р Огнен Марина
    ХИБРИДНИ ОБЈЕКТИ: МОДЕЛ НА ОДРЖЛИВ РАСТ
    Вонр.проф. д-р Страхиња Трпевски
    ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАЕСЕН ОБЈЕКТ-БЛИСКУ ДО НУЛА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА

Доц. д-р Димитар Папастеревски
    АРХИТЕКТУРА ВО ДРВО

Доц. д-р Александар Петровски
    ОДРЖЛИВОСТ И РЕГЕНЕРАТИВНОСТ: ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ ОБЈЕКТ ЗА ОДРЖЛИВРАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА
    ГЕНЕРИРАЊЕ ОДРЖЛИВА АРХИТЕКТОНСКА ФОРМА ВО ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ

Вонр.проф. д-р Елизабета Касапова
Доц. д-р Ана Ивановска-Дескова
    АКТИВЕН ПРИСТАП КОН ГРАДИТЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО

Вон.проф. д-р Бојан Каранаков
    ПРИСТАПНА АРХИТЕКТУРА

Доц. д-р Добре Николовски
    ПРИМЕНА НА ЗАСЕНУВАЧИ ВРЗ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТ ВО СКЛОП НА ДИСТРИБУЦИЈА НА ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА ВО ПРОСТОРОТ