ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

 

УПАТСТВО
 
За пријавување на Интерниот оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година
 
Апликантите на Интерниот оглас треба да пополнат пријава (Прилог 1).
 
Откако апликантите ќе ја пополнат и снимат пополнетата пријава најдоцна до 6.10.2021 год. треба да ја испратат на мејл адресата:
 
 
заедно со сите потребни документи снимени во pdf формат.
 
Комисијата прави евалуација и проверка на веродостојноста на поднесената пријава и документација врз база на која самостојно ги пресметува поените и прави на Ранг листа за секоја студиска година посебно.
 
Ранг листите се објавуваат на интернет страницата на Факултетот најдоцна до 13.10.2021 год.
 
Апликантите имаат право на приговор по објавените ранг листи најдоцна до 20.10.2021 год.
 
Комисијата ги разгледува и одговара на поднесените приговори во рок од 5 работни дена. Доколку Комисијата утврди дека некој апликант поднел документација која не е веродостојна, истиот се симнува од Ранг листата.
 
ПРВОРАНГИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ОД СЕКОЈА ЛИСТА ЈА СОЧИНУВААТ КОНЕЧНАТА РАНГ ЛИСТА НА ДОБИТНИЦИ НА ПОГОДНОСТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УПИСНИНАТА НА ЕДИНИЦАТА.
 
Конечната ранг листа Комисијата ја објавува најдоцна до 27.10.2021 година.
 
 
 
 
 
Прилог 1.
 
ПРИЈАВА