ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

 

Библиотеката функционира како посебна работна единица. Постои од формирањето на факултетите и бележи постојан подем во своето работење, вбројуваќи се, во моментов, во редот на најуспешните високошколски библиотеки во земјава.Библиотеката работи според важечките меѓународни библиотечни стандарди, а воведeна е и компјутеризација на сите работни процеси во библиотеката, со што таа претставува и современа информативно-документаристичка служба.

 

Услови за користење на библиотеката

Студентот може да позајмува книги само лично, со индекс заверен за тековната учебна година. При секоја посета на библиотеката, за читање или изнајмување книги, задолжителна е идентификацијата со индекс. На почеток на семестарот студентот добива печат дека е задолжен а на крајот на семестарот се раздолжува за што повторно добива верификација во индексот со печат дека е раздолжен. Индексот е задолжителен при првото доаѓање во библиотеката, за да се евидентира со печат во него добивањето на картон, со кој понатаму ќе можат да се позајмуваат книги и на почетокот и на крајот на семестарот, за евиденција со печат за задолженост, односно раздолженост со книги. Печатот за раздолженост е услов за заверка на семестарот.

Студентот, во еден момент, може да користи најмногу четири книги. Книгите може да ги задржи според критериумите, кои зависат од видот на библиотечен материјал. Книгите кои библиотеката ги има во еден примерок, се користат во просториите на библиотеката – во читалната, а по исклучок се изнајмуваат на еден ден со депонирање на индексот. Книгите кои ги има во неколку примероци, но недоволно за вкупната целна група на кои и се потребни се изнајмуваат на неколку дена, во договор со Раководителот на библиотеката или со Помошниците библиотекари, исто така со депонирање на индекс. Списанијата, магистерските трудови и речниците се достапни само во просториите на библитеката. Скриптите и книгите кои ги има во доволен број примероци можат да се користат во текот на целиот семестар, но најмногу една календарска година. Исклучок се неколку примероци на книги, кои ги има во поголем број и кои можат да се користат во првите три години на студирање, со обврзно договарање со одговорните лица.

При отпис од Факултетот, односно со завршување на студиите, студентот има обврска да ги врати сите позајмени библиотечни единици, за што добива писмена потврда.

Услови за работење на библиотеката во текот на пандемијата предизвикана од корона вирусот

Во текот на Пандемијата, читалната нема да работи.

За евентуално неопходно потребни информации од Магистерските тези, можете да добиете една Магистерска тема во ПДФ формат, доколку се обратите на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. .

Извршете сопствено пребарување во дата базата која се наоѓа на официјалната страница на Факултетот, во полето Библиотека, Дигитална библиотека, кликнете на сликата и доаѓате до сите информации за вкупната литература во нашата Библиотека.

Пребарувањето можете да го направите по еден или повеќе термини. Под терминот Магистерска ги добивате сите податоци за сите Магистерски теми, за да го поедноставите пребарувањето додадете Автор, Ментор, Тема или клучен збор.

За да ги добиете потребните документи, неопходно е да се претставите со име, презиме и број на индекс. Од информациите неопходно е да наведете само автор на Темата. Изберете ја онаа Тема која најмногу Ви одговара и евентуално уште една, доколку од некоја причина посочената не се наоѓа во дата базата.

Услови за добивање на потврда од библиотека за уверение за магистер

Студентите кои магистрирале неопходно е:

 

 Мисија

Библиотеката на Архитектонскиот факултет од Скопје спаѓа во редот на академските, односно високошколските библиотеки и нејзината мисија е да ја поддржи мисијата на Факултетот, овозможувајќи пристап до изворите на знаења и информации. Се стреми кон успешно пружање на поддршка на наставата и научната работа и претставува агилна информациска установа која на своите корисници - студентите, наставниот кадар и научниците - им осигурува услови за учење и истражувачка работа преку примена на новите технологии. Таа е активен партнер на Факултетот и на самиот Универзитет во промовирањето на перманентното образование и информациската писменост и во оформувањето на млади луѓе кои ќе бидат свесни дека студирањето е само почеток на процесот на постојаното учење.

Визија

Библиотеката во иднина ја гледаме како главен центар на знаења од сите области кои ги опфаќа Факултетот, промотор на новите тенденции во библиотекарството и другите информациски науки и институција која успешно ги комбинира сите видови извори на информации, како традиционални, така и современи, и е незаменлив дел од образовниот процес и научните истражувања.

Функција

Библиотеката врши набавка на секаков вид библиотечен материјал (книги, списанија, стандарди), согласно потребите на своите корисници, врши обработка и средување на тој материјал според меѓународните библиотечни стандарди и им овозможува на своите корисници брз и едноставен достап до информации во врска со книжниот фонд.

Книжен фонд

Книжниот фонд на библиотеката го сочинува стручна литература од областа на архитектурата и неа сродните науки и дисциплини. Според обемот на книжниот фонд библиотеката е една од најбогатите високошколски библиотеки кај нас. Фондот постојано се збогатува и, во моментов, Библиотеката на Архитектонскиот факултет располага со околу 10.000 книги, и 6.000 списанија и часописи.

Во овој број спаѓаат и посебните збирки на докторски дисертации, магистерски трудови, речници и прирачници, материјали од научни собири и конференции, стандарди и сл.

Книжниот фонд им е достапен на корисниците преку класични библиотечни каталози.

Корисници

Услугите на библиотеката ги користат сите студенти на Архитектонскиот факултет, наставнииот кадар и останатите вработени.

Бројот на публикации што се даваат на користење и времето на користење се ограничени.

Студентот може да позајмува книги само лично, со индекс заверен за тековната учебна година. При секоја посета на библиотеката, за читање или изнајмување книги, адолжителна е идентификацијата со индекс. На почеток на семестарот студентот добива печат дека е задолжен а на крајот на семестарот се раздолжува за што повторно добива верификација во индексот со печат дека е раздолжен.

Студентот на додипломските студии, во еден момент, може да користи најмногу четири книги. Книгите може да ги задржи според критериумите, кои зависат од видот на библиотечен материјал. Книгите кои библиотеката ги има во еден примерок, се користат во просториите на библиотеката – во читалната, а по исклучок се изнајмуваат на еден ден со депонирање на индексот. Книгите кои ги има во неколку примероци, но недоволно за вкупната целна група на кои и се потребни се изнајмуваат на неколку дена,во договор со Раководителот на библиотеката или со Помошниците библиотекари, исто така со депонирање на индекс. Списанијата, магистерските трудови и речниците се достапни само во просториите на библитеката. Скриптите и книгите кои ги има во доволен број примероци можат да се користат во текот на целиот семестар, но најмногу една календарска година. На крајот на семестарот студентот задолжително се раздолжува, што се верификува со печат во индексот.

При отпис од Факултетот, односно со завршување на студиите, студентот има обврска да ги врати сите позајмени библиотечни единици, за што добива писмена потврда.

Иако библиотеката е од затворен тип, таа е достапна и за надворешни корисници, се во интерес на доброто библиотечно работење и библиотекарската етика.

Посебни услуги

Библиотеката има воспоставено активна соработка со НУБ "Св. Климент Охридски" и во таа смисла постои можност за користење на повеќе домашни и странски бази на податоци.

Библиотеката е вклучена и во системот на меѓународната библиотечна позајмица, со што на корисниците им е овозможено да добиваат на користење, на одредено време, секаков вид библиотечен материјал од повеќе библиотеки во светот.

Раководител на Библиотека

 д-р Меланија Шерденковска инж.арх.урб.

 тел. +389/2/3116328 / 155

          +389/2/3116367

 bibliotekaОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.