ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

NEWSPATIALREALITYOFCITIESPOSTCOVID-19

АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС

НОВА ПРОСТОРНА РЕАЛНОСТ НА ГРАДОВИТЕ – ПОСТ КОВИД-19

Овој меѓународен архитектонско урбанистички конкурс е отворен и анонимен. Конкурсот е чисто академски и неговата главна цел е да иницира информирана дебата за новите концепти и парадигми кои ќе ја обликуваат иднината на градовите.

Проектантскиот предизвик на овој конкурс е да се замисли новата просторна и социјална реалност во нашите градови, да се истражат нови концепти или да се преиспитаат постојните концепти во архитектонското проектирање и урбанистичкото планирање, кои се покажаа како застарени за општеството пост Ковид-19.

Во овој натпревар на идеи може да се вклучат сите архитекти, урбанисти, дизајнери, студенти по архитектура и поединци заинтересирани за темата, од целиот свет.

Архитектонскиот факултет при УКИМ во Скопје ќе управува со целата комуникација, регистрација и доставување предлози. За повеќе информации посетете ја веб-страницата на конкурсот: https://newspatialreality.com/

ARCHITECTURAL COMPETITION

NEW SPATIAL REALITY OF CITIES – POST COVID-19

This competition is organized as an open, anonymous and international architectural and urban design competition. The competition is purely academic and its main goal is to initiate the informed debate about the new concepts and paradigms that will shape the future of cities.

The design challenge of this competition is to imagine the new spatial and social reality in our cities, to explore new concepts or question existing one concepts in architectural design and urban planning that proof to be obsolete to the post Covid-19 society.

All architects, urban planners, designers, architecture students and individuals interested in the topic around the world can enter this competition of ideas.

All communication, registration and submission of proposals will be managed by the Faculty of Architecture, UKIM in Skopje. For more information visit the competition website: https://newspatialreality.com/