ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

iknow

menu

menuB

 

КАЛЕНДАР НА НАСТАВНИ ОБВРСКИ, КОЛОКВИУМИ И ИСПИТИ ВО ЛЕТЕН ИСПИТЕН РОК (ПРВА СЕСИЈА) 

СО УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА

 
 
 

СЕМ.

 
 

ПРЕДМЕТИ:

 

ЈУНИ

 
 

ЈУЛИ

пет.

пон.

вто.

сре.

чет.

пет.

пон.

вто.

сре.

чет.

пет.

пон.

вто.

сре.

чет.

пет.

пон.

вто.

сре.

чет.

пет.

пон.

вто.

сре.

чет.

пет.

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

Л Е Т Е Н   С Е М Е С Т А Р

 
 
 

II

Архитектонско студио 2

                                                   

Архитектонско проектирање 1

     

ВЖ

         

КИ

                   

И1

         

Архитектонски конструкции 1

                                               

И1

 

Јакост на материјалите

                         

КИ

       

И1

             

Нацртна геометрија

           

КИ

                           

И1

       

Компј. пом. проектирање

                               

И1

               

И2

Ликовно изразување

                             

КИ

             

И1

   
 
 
 

IV

Архитектонско студио 4

                                                   

Архитектонско проектирање 2

                                                   

Архитектонски конструкции 2

       

ВЖ

   

ВЖ

             

КИ

         

И1

       

Дрвени конструкции

                                 

КИ

           

И1

 

Урбанистичко планирање 1

   

ВЖ

ВЖ

 

ВЖ

ВЖ

 

ВЖ

 

ВЖ

                 

КИ

       

ПЗ

Историја на арх. и уметност 2

                       

К1

                 

К2

     

Пластично обликување

 

К2

                               

И1

             
 
 
 
 
 

VI

Архитектонско студио 6-1

                                                   

Архитектонско студио 6-2

                                   

ПЗ

             

Архитектонско проектирање 3

                                                   

Архитектонско проектирање 4

 

ПЗ

                                               

Архитектонски конструкции 3

           

КИ

             

И1

                     

Бетонски и АБ конструкции

                       

КИ

                 

И1

     

Урбанистичко планирање 2

       

ВЖ

   

ВЖ

                 

КИ

           

И1

 

Инсталации во архитектурата

                                                   

Менаџмент и организација

                             

И1

                 

И2

Историја на арх. и уметност 4

                   

К1

                 

К2

         
 
 
 
 
 
 

VIII

Архитектонско студио 8-1

                                                   

Архитектонско студио 8-2

                                                   

Архитектонско студио 8-3

                                                   

Архитектонско студио 8-4

                                                   

Архитектонско проектирање 5

                                                   

Архитектонско проектирање 6

                                                   

Архитектонско проектирање 7

                                                   

Внатрешна архитектура

                                                   

Економија и управување со инв.

                       

КИ

                 

И1

     

Урбанистичко обликување 1

           

КИ

               

И1

                   

Арх. и уметност во Македонија

                   

К1

                 

К2

         

Конзервација и реставрација

                                                 

КИ

 

ОПИС:

 
 

ВЖ / ВЕЖБИ;   ПЗ/ ПРЕДАВАЊЕ ЗАДАЧИ;   КИ / ИНТЕГРАЛЕН КОЛОКВИУМ;   К1 / ПРВ КОЛОКВИУМ;   К2 / ВТОР КОЛОКВИУМ;   И1 / ИСПИТ, ПРВ РОК;   И2/ИСПИТ, ВТОР РОК

 

Page Break

 

КАЛЕНДАР НА НАСТАВНИ ОБВРСКИ, КОЛОКВИУМИ И ИСПИТИВО ЛЕТЕН ИСПИТЕН РОК (ПРВА СЕСИЈА) 

СО УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОНСКИ ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА

 
 
 

СЕМ.

 
 

ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ:

 

ЈУНИ

 
 

ЈУЛИ

пет.

пон.

вто.

сре.

чет.

пет.

пон.

вто.

сре.

чет.

пет.

пон.

вто.

сре.

чет.

пет.

пон.

вто.

сре.

чет.

пет.

пон.

вто.

сре.

чет.

пет.

12

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

01

02

03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

л е т е н  с е м е с т а р

II/IV

Математика2

                                     

КИ

         

И1

II/IV

Геоинформациски системи

                     

И1

                     

И2

   

II/IV

Моделарство

                                                   

II/IV

Уметност 2

                                                   

IV

Видео и мултимедија

                                                   

IV

Градежни материјали

                                                   

IV

Арх. во Македонија,XIV/XXв.

                                                   

IV/VIII

Одржлив урбан развој

                                                   

IV/VII

Естетика

                                                   

VIII

Перспектива

                                                   

VIII

Ликовно изразување 2

                                                   

VIII

(...) објекти за масовна посет.

                                                   

IV

Практика 1

                                                   

VI

Практика 2

                                                   
 
 

 ПРЕДМЕТИ ОД

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР:

 
                                                   

з и м с к и  с е м е с т а р

III

Историја на арх. и уметност 1

                       

И1

                         

V

Историја на арх. и уметност 3

                       

И1

                         

VII

Документирање 

                                                 

И1

I

Принципи на статика

             

И1

                                   

V

Челични конструкции

                     

И1

                           

V

Архитектонска физика

                                   

И1

             

I

Вовед во компј. пом. проект.

                         

И1

                       

I

3Д моделирање

                         

И1

                       

I

Математика

                                                 

И1

VII

Теорија на архитектурата

                 

И1

                               

VII

Архитектонска композиција

             

И1

                                   

VII

Внатрешна архитектура 1

             

И1

                                   
 

ОПИС:

 
 

ВЖ / ВЕЖБИ;   ПЗ/ ПРЕДАВАЊЕ ЗАДАЧИ;   КИ / ИНТЕГРАЛЕН КОЛОКВИУМ;   К1 / ПРВ КОЛОКВИУМ;   К2 / ВТОР КОЛОКВИУМ;   И1 / ИСПИТ, ПРВ РОК;   И2/ИСПИТ,2 РОК

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


AFMAP

За факултетот

Деканат
Институти
Историјат
Контакт
Правни акти и документи
Пријатели
A.F. е мој избор
Финансии

 

 

 

 

 

Студии

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии
Студентска служба
Студентски организации

 

 

 

 

 


 

 


Уписи

Додипломски студии
Магистерски студии
Докторски студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадар

Административен кадар
Наставен кадар