ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ

Сесија: Септември, 26.9.2014

кандидат

наслов на тема

Ментори/комисии

Даниела Чочовска

КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА ПОМЕЃУ ГРАДОТ И ПРИРОДАТА

Проф. д-р Минас Бакалчев, ментор
Проф. д-р Влатко П.Коробар, претседател
Доц. д-р Михајло Зиноски, член
Доц. д-р Огнен Марина, член

Елеонора Здравковска

ЛИНЕАРЕН ГРАД / СЕКВЕНЦИ НА ДОМУВАЊЕТО

Проф. д-р Минас Бакалчев,ментор
Доц. д-р Слободан Велевски, претседател
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, член
Доц. д-р Александар Радевски, член

Елена Блажевска

СТАНБЕНИ ФРАГМЕНТИ НА ЛИНЕАРЕН ГРАД, АКСИЈАЛА СЕВЕРОЗАПАД – ЈУГОИСТОК, СКОПЈЕ

Проф. д-р Минас Бакалчев, ментор
Проф. д-р Иванка Кировска, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Проф. м-р Наташа Милованчев, член

Даница Спасевска

АРХИТЕКТУРА НА РАБОВИТЕ КАКО НОВА КОЛЕКТИВНА ФОРМА, ДЕБАР

Проф. д-р Минас Бакалчев, ментор
Проф. д-р Влатко П.Коробар, претседател
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член
Проф. д-р Косто Мангароски, член

Силвана Тасева

ОБРАСЦИ НА ПОВТОРУВАЊЕ КАКО ТАКТИКА НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЛИНЕАРНИОТ ГРАД (АКСИЈАЛА ЈИ- СЗ, СКОПЈЕ)

Проф. д-р Минас Бакалчев, ментор
Проф. д-р Владимир Арсовски, претседател
Доц. д-р Александар Радевски, член
Доц. д-р Огнен Марина, член

Ељмедина Рамадани

ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА 1964/2014, УТОПИСКО НАСЛЕДСТВО ИЛИ ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ИДНИНАТА

Проф. д-р Минас Бакалчев, ментор
Доц. д-р Јован Ивановски, претседател
Проф. д-р Виктор Пајвански, член
Проф. м-р Елизабета Аврамовска, член

Фросина Ѓорѓеска

МРЕЖА НА ДОМУВАЊЕТО КАКО НОВА КОЛЕКТИВНА, АКСИЈАЛА, ЈИ-СЗ, СКОПЈЕ

Проф. д-р Минас Бакалчев, ментор
Доц. д-р Александар Радевски, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член

Ана Иванова

ДОМУВАЊЕ ВО ПРИРОДА, ЕВОЛУЦИЈА НА КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА ВО ПРИРОДНИТЕ ПРЕДЕЛИ/ ЗИМСКИ ЦЕНТАР, ПОНИКВА

Проф. д-р Минас Бакалчев, ментор
Доц. д-р Михајло Зиноски, претседател
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член
Проф. д-р Косто Мангароски, член

Евгенија Поповска

ДОМУВАЊЕ И ТЕРИТОРИЈА: ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ГРАНИЦИТЕ НА ГРАДОТ, СКОПЈЕ

Проф. д-р Минас Бакалчев, ментор
Доц. д-р Александар Радевски, претседател
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член
Доц. д-р Слободан Велевски, член

Ехад Ќорбајрам

МОРФОЛОГИЈА НА СТУДЕНТСКОТО ДОМУВАЊЕ: ИСТРАЖУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНАТА ФОРМА 1964/2014

Проф. д-р Минас Бакалчев, ментор
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Доц. д-р Слободан Велевски, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Гордан Витевски

ТРАНСПОРТНИОТ ЦЕНТАР КАКО ТЕЛО - ПРОСТОРНА СУПСТАНЦА ЗА РЕ-ГЕНЕРАЦИЈА НА ФРАГМЕНТИРАНИОТ КОНТЕКСТ - СКОПЈЕ

Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, ментор
Доц. д-р Александар Радевски, претседател                         
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
Доц. д-р Јован Ивановски, член

Арбреша Ибрахими

КУЛТУРЕН ЕДУКАТИВЕН ПАРК, АКВАДУКТ СКОПЈЕ

CULTURAL EDUCATIONAL PARK, SKOPJE

Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, ментор
Доц. д-р Страхиња Трпевски, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски, член
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член

Александра Христоска

АРХИТЕКТУРА И КУЛТУРА – ИНТЕРПОЛАЦИЈА МЕЃУ ПОСТОЕЧКИ ОБЈЕКТИ/ПРОСТОРИ - МЕКО СРЕДИШТЕ, КРУШЕВО

SOFT CORE, KRUSHEVO

Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, ментор
Доц. д-р Слободан Велевски, претседател
Доц. д-р Бојан Каранаков, член         Доц. д-р Јован Ивановски, член

Дарко Драгановски

ИСТРАЖУВАЧКА СТАНИЦА – ОСТРОВ ГОЛЕМ ГРАД, ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, ментор
Проф. д-р Иванка Кировска, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски, член
Проф. м-р Наташа Милованчев, член

Драган Стојменов

ЦЕНТАР НА НОВОПРОЕКТИРАНА УРБАНА ЗАЕДНИЦА ВО ПЕРИФЕРНА ЗОНА НА ГРАДОТ, ШТИП

Проф. д-р Влатко П.Коробар, ментор
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, член
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член

Елена Цветковска

ЛИНЕАРНИ ЦЕНТРИ НА УРБАНА ЗАЕДНИЦА, СВЕТИ НИКОЛЕ

Проф. д-р Влатко П.Коробар, ментор
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член

Димитрис Росикопулос

ЦЕНТРИ ЗА НОВИ СТАНБЕНИ ЧЕТВРТИ

Проф. д-р Влатко П.Коробар, ментор
Доц. д-р Огнен Марина, претседател
Проф. д-р Анета Христова Поповска, член
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, член

Атанас Пиличев

ПРОТИВПОЖАРНА СТАНИЦА И ТРЕНИНГ ЦЕНТАР, СТРУМИЦА

Доц. д-р Александар Радевски, ментор
Проф. д-р Виктор Пајвански, претседател
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, член
Проф. м-р Наташа Милованчев, член

Виолета Ѓорѓевска

НОВИ ТИПОЛОГИИ НА ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ-ПИВАРА, СКОПЈЕ-ПИВАРА, СКОПЈЕ

Доц. д-р Александар Радевски, ментор
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Доц. д-р Бојан Каранаков , член
Проф. м-р Елизабета Аврамовска, член

Венерка Клисарова

ИНДУСТРИСКИ КОМПЛЕКС ЗА ОТКУП И ПРЕРАБОТКА НА ЗЕЛЕНЧУК, СТРУМИЦА

Доц. д-р Александар Радевски, ментор
Доц. д-р Михајло Зиноски, претседател
Доц. д-р Огнен Марина , член
Доц. д-р Јован Ивановски , член

Марко Баткоски

ВИНАРСКА ВИЗБА СО ДОДАТНА ПРОГРАМА ВО АКТИВНО ЛОЗАРСКО ПОДРАЧЈЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Доц. д-р Александар Радевски, ментор
Проф. д-р Минас Бакалчев, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски , член
Проф. д-р Косто Мангароски , член

Васил Тимов

СОВРЕМЕН ИНДУСТРИСКИ КАПАЦИТЕТ – ВИНАРСКИ КОМПЛЕКС СО ЕРГЕЛА ЗА КОЊИ

Доц. д-р Александар Радевски, ментор
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Доц. д-р Дивна Пенчиќ , член
Проф. м-р Наташа Милованчев, член

Маја Даскаловска

ТРАНСФОРМАЦИЈА/ИНТЕГРАЦИЈА НА ПОСТОЕЧКИ/НАПУШТЕНИ СЕРВИСНИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ОБЛАСТИ ВО НОВИ ГРАДСКИ ПЕЈЗАЖИ ВО СКОПЈЕ

Доц. д-р Михајло Зиноски
Доц. д-р Јован Ивановски, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски , член
Проф. д-р Косто Мангароски, член

Ружица Крстева

ПРЕНАМЕНА И РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ПОРАНЕШНАТА ФАБРИКА ЗА САПУН „ЦВЕТАН ДИМИВ“, ПРЕКУ ИСТРАЖУВАЊЕ НА НОВИ ПРОГРАМСКИ И ОБЛИКУВАЧКИ ПРИНЦИПИ

Доц. д-р Михајло Зиноски, ментор
Доц. д-р Слободан Велевски , претседател
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља , член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Кристина Лозановска

ЗНАЧЕЊЕТО НА ИСТОРИСКИТЕ ЛОКАЦИИ ВО ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ ПРИ СОСТОЈБА НА РАПИДНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ГРАДОТ ПО ПРИМЕРОТ НА СТАРАТА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА, СКОПЈЕ

Доц. д-р Михајло Зиноски, ментор
Доц. д-р Страхиња Трпевски, претседател
Проф. д-р Минас Бакалчев , член
Проф. д-р Иванка Кировска, член

Дарко Ѓорѓиески

ИСТРАЖУВАЊЕ НА НОВИ ПРОГРАМСКИ И ОБЛИКУВАЧКИ ПРИНЦИПИ ВО ОБЛАСТА НА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОД ОПШТЕСТВЕН КАРАКТЕР.

Доц. д-р Михајло Зиноски, ментор
Проф. д-р Косто Мангароски, претседател
Доц. д-р Александар Радевски , член
Проф. м-р Наташа Милованчев, член

Бисера Којевска

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОБЛИКУВАЧКИ И ПРОГРАМСКИ НОВИ МОДЕЛИ/ТИПОЛОГИИ НА ЈАВНИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НОВИТЕ РЕОНСКИ ЦЕНТРИ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

Доц. д-р Михајло Зиноски, ментор
Проф. д-р Минас Бакалчев, претседател
Проф. д-р Влатко П.Коробар , член
Проф. м-р Елизабета Аврамовска, член

Сања Цветаноска

ПРОЕКТИРАЊЕ НА НОВИ МОДЕЛИ НА АРХИТЕКТОНСКИ КОНЦЕПТИ НА ИНТЕГРИРАНИ ОБЈЕКТИ ОД ОБРАЗОВНО-КУЛТУРЕН КАРАКТЕР ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕОНСКИТЕ ЦЕНТРИ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ

Доц. д-р Михајло Зиноски, ментор
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Доц. д-р Огнен Марина, член

Љубица Угриновска

МОРФОЛОШКИ АСПЕКТИ НА ХИБРИДНО ДОМУВАЊЕ ВО

НАСЕЛБА БУЊАКОВЕЦ ВО СКОПЈЕ

Доц. д-р Огнен Марина, ментор
Проф. д-р Косто Мангароски, претседател
Проф. д-р Анета Христова Поповска, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член

Христина Талевска

ЦЕНТАР НА ФИЛМСКАТА УМЕТНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА

Проф. д-р Анета Христова Поповска, ментор
Доц. д-р Елизабета Касапова, претседател
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска , член
Доц. д-р Александар Радевски, член

Моника Митевска

ПРЕОБМИСЛУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО ВО ГУСТА УРБАНА ТЕКСТУРА, ДЕБАР МААЛО, СКОПЈЕ

Доц. д-р Марија Мано Велевска, ментор
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Доц. д-р Елизабета Касапова , член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Марија Матеева

ПРОСТОРНИ АСЕМБЛАЖИ, ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ПРЕФОРМУЛИРАЊЕ НА РАЗМЕРОТ И ПОТЕНЦИЈАЛОТ НА КУЌАТА ВО ГУСТА УРБАНА ТЕКСТУРА

Доц. д-р Марија Мано Велевска, ментор
Доц. д-р Елизабета Касапова, претседател
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља , член
Проф. д-р Мирослав Грчев, член

Даниела Велинова

СОЦИО-ПРОСТОРНИ ОПТИМИЗАЦИИ: МОДЕЛОТ НА СОСЕДСТВОТО КАКО УРБАН ФРАГМЕНТ ЗА ПОВТОРНИ ОТКРИВАЊА НА КОЛЕКТИВИТЕТОТ НА ГРАДОТ, БУЊАКОВЕЦ, СКОПЈЕ

Доц. д-р Слободан Велевски, ментор
Прод. Д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Проф. д-р Иванка Кировска , член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Менде Фидановски

АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ПОТЕГОТ ТВРДИНА КАЛЕ - ФРАНЦУСКИ ГРОБИШТА ВО СКОПЈЕ - ПРЕКУ АРХИТЕКТОНСКИ ИНТЕРПОЛАЦИИ ДО НОВИ ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ И УРБАНИ ПРОСТОРИ

Доц. д-р Јован Ивановски, ментор
Проф. д-р Влатко П.Коробар, претседател
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља , член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Стојанче Гоцков

АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА УРБАНИОТ ФРАГМЕНТ ГОРЕН ГРАД ВО СКОПЈЕ ПОВРЗУВАЊЕ ПРЕКУ ИНТЕРПОЛАЦИЈА СО СОЦИО-КУЛТУРЕН КАРАКТЕР

Доц. д-р Јован Ивановски, ментрор
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Проф. д-р Виктор Пајвански , член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член

Ана Младеновска

АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ПОТЕГОТ ТВРДИНА КАЛЕ - ФРАНЦУСКИ ГРОБИШТА ВО СКОПЈЕ - РЕГЕНЕРАЦИЈА ПРЕКУ НОВИ АРХИТЕКТОНСКИ ИНТЕРПОЛАЦИИ

Доц. д-р Јован Ивановски, ментор
Проф. д-р Минас Бакалчев, претседател
Проф. д-р Косто Мангароски, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Стефан Маџовски

АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ПОТЕГОТ ТВРДИНА КАЛЕ - ФРАНЦУСКИ ГРОБИШТА ВО СКОПЈЕ - ИНТЕГРАЦИЈА ПРЕКУ АРХИТЕКТОНСКИ ИНТЕРПОЛАЦИИ

Доц. д-р Јован Ивановски, ментор
Доц. д-р Огнен Марина, претседател
Доц. д-р Александар Радевски , член
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, член

Илчо Илиевски

АРХИТЕКТОНСКО РЕПРОЕКТИРАЊЕ НА ПОТЕГОТ ТВРДИНА КАЛЕ – ФРАНЦУСКИ ГРОБИШТА ВО СКОПЈЕ – ОБНОВА ПРЕКУ НОВИ АРХИТЕКТОНСКИ ИНТЕРПОЛАЦИИ

Доц. д-р Јован Ивановски, ментор
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски , член
Проф. д-р Косто Мангароски, член

Мустафа Миљаим

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА 21 ВЕК

Проф. д-р Виктор Пајвански, ментор
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Проф. д-р Иванка Кировска , член
Доц. д-р Огнен Марина, член

Феби Фазлиу

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА 21 ВЕК ВО МОДЕРЕН СТИЛ

Проф. д-р Виктор Пајвански, ментор
Проф. д-р Владимир Арсовски, претседател
Проф. д-р Минас Бакалчев , член
Проф. м-р Наташа Милованчев, член

Елена Јованова

УРБАНА ПРАЗНИНА И ДИНАМИЗМОТ НА УРБАНАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА, РАДОВИШ

Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, ментор
Проф. д-р Минас Бакалчев, претседател
Доц. д-р Дивна Пенчиќ , член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член