ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

КАНДИДАТИ, ТЕМИ, МЕНТОРИИ КОМИСИИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ РАБОТИ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

14.12.2017

Проф. д-р Минас Бакалчев
Кандидат/Работен наслов:
Елизабета Панговска
Нови рабови на градот, станбен комплекс, Охрид
КОМИСИЈА: проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
                         проф. д-р Влатко Коробар, член
                         проф. д-р Минас Бакалчев, ментор
 
 
Доц. д-р Саша Тасиќ
Кандидат/Работен наслов:
Дритон Руси
Архитектура на планина – планинарски дом Лешница, Шар Планина
КОМИСИЈА: проф. д-р Минас Бакалчев, претседател
                        проф. д-р Владимир Арсовски, член
                        доц. д-р Саша Тасиќ, ментор
 
Проф. д-р. Анетa Христова-Поповска
Кандидат/Работен наслов:
Сања Анастасова Савевска
Одржливи концепти од областа на културата преку примерот на културно-едукативен центар, мултимедијален перформанс, Центар- Драмски театар населба Карпош 2
КОМИСИЈА: вонр. проф. д-р Михајло Зиноски, претседател
                        доц. д-р Димитар Папастеревски , член
                        проф. д-р Анета Христова-Поповска, ментор
 
Доц. д-р Александар Радевски
Кандидат/Работен наслов:
Игор Кик
Производен погон за готови производи од алуминиум и стакло
КОМИСИЈА:    доц. д-р Горан Мицковски, претседател
                        доц. д-р Слободан Велевски, член
                        доц. д-р Александар Радевски, ментор
 
Моника Ангелевска
Пивара, како современ индустриски комплекс – трансформација на програмските содржини преку хибридизација на производниот капацитет
КОМИСИЈА:  проф. д-р Иванка Кировска, претседател
                        проф. д-р Јасмина Сиљаноска, член
                        доц. д-р Александар Радевски, ментор
 
Душица Ѓорѓиоска
Фармацевтска индустрија – фабрика за производи на лекови
КОМИСИЈА:    доц. д-р Марија Мано Велевска, претседател
                        доц. д-р Бојан Каранаков, член
                        доц. д-р Александар Радевски, ментор
 
Ангела Димитрова
Реупотреба со пренамена на фабриката Купром со нови програмски и јавни содржини
КОМИСИЈА:  доц. д-р Јован Ивановски, претседател
                        проф. м-р Елизабета Аврамовска, член
            доц. д-р Александар Радевски, ментор
 
Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски
Кандидат/Работен наслов:
Маја Ќосева
Нов модел на болница за душевно заболени во Скопје
КОМИСИЈА: проф. д-р Анета Христова-Поповска, претседател
                        проф. м-р Наташа Миловачев, член
                        вонр.проф. д-р Михајло Зиноски, ментор
 
Самоел Хорват
Архитектонски концепти како пандани на социјалните мрежи во време на интернет комуникација и социјализација
КОМИСИЈА:    проф. д-р Иванка Кировска, претседател
                        доц. д-р Добре Николовски, член
                        вонр.проф. д-р Михајло Зиноски, ментор
 
Мартин Ристески
Просторно –програмската интегративност како одржлива парадигма
КОМИСИЈА:    проф. д-р Мирослав Грчев, претседател
                        вонр. проф. д-р Страхиња Трпевски, член
                        вонр.проф. д-р Михајло Зиноски, ментор
 
Бранко Марков
Транскрипција на традиционалната архитектура и нејзината трансформација во објект од културно-едукативен карактер
КОМИСИЈА:    вонр. проф. д-р Елизабета Касапова, претседател
                        вонр. проф. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член
                        вонр. проф. д-р Михајло Зиноски, ментор
 
Доц. д-р Мери Батакоја
Кандидат/Работен наслов:
Ивона Ристовска
Модел на музеј – предел добиен преку превод на постапки од земјишната уметност во архитектурата
КОМИСИЈА:    проф. д-р Анета Христова Поповска, претседател
                        проф. м-р Наташа Милованчев, член
                        доц. д-р Мери Батакоја, ментор
 
Проф. д-р Иванка Кировска
Кандидат/Работен наслов:
Маја Златевска
Мултифункционален културен центар на објект во градска средина
КОМИСИЈА:    доц. д-р Саша Тасиќ, претседател
                        проф. м-р Елизабета Аврамовска, член
                        проф. д-р Иванка Кировска, ментор
 
Доц. д-р Јован Ивановски
Кандидат/Работен наслов:
Зоран Петровски
Архитектонско репроектирање на урбаниот опфат Музеј на град Скопје (Стара Железничка станица) во Скопје – просторно – програмска адаптација и реинтерпретација на урбаниот сегмент
КОМИСИЈА:    доц. д-р Мери Батакоја, претседател
                        доц. д-р Ана Ивановска Дескова, член
            доц. д-р Јован Ивановски, ментор
 
Проф. д-р. Владимир Арсовски
Кандидат/Работен наслов:
Лундрим Амиди
Архитектонско урбанистичко решение – населба Стари лозја
КОМИСИЈА:    проф. д-р Влатко Коробар, претседател
                        доц. д-р Александар Радевски, член
            проф. д-р Владимир Арсовски, ментор
 
Лабинот Ибраими
Архитектонско урбанистичко решение – локација Гладно поле, Куманово
КОМИСИЈА:   проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
                        вонр. проф. д-р Михајло Зиноски, член
            проф. д-р Владимир Арсовски, ментор
 
Проф. д-р Дивна Пенчиќ
Кандидат/Работен наслов:
Ангела Стојаноска
Урбаниот триаголник што ќе го заживее Кичево
КОМИСИЈА:    проф. д-р Владимир Арсовски, претседател
                        проф. д-р Анета Христова Поповска, член
            вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ, ментор
 
Крсто Богојевски
Редефинирање на запуштени градски зони – Керамидница Скопје
КОМИСИЈА:    доц. д-р Слободан Велевски, претседател
                        доц. д-р Горан Мицковски, член
            вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ, ментор
 
Доц. д-р Слободан Велевски
Кандидат/Работен наслов:
Николче Павлески
Обрасци на раст архитектура во пејсаж, програмски и просторни интерполации по брегот на Преспанското езеро
КОМИСИЈА: вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ, претседател
                       доц. д-р Јован Ивановски, член
доц. д-р Слободан Велевски, ментор
 
Марија Гелмановска
Обрасци на раст: Студентски град
КОМИСИЈА:  проф. д-р Минас Бакалчев, претседател
                        вонр. проф. д-р Елизабета Касапова, член
            доц. д-р Слободан Велевски, ментор
 
Проф. д-р Страхиња Трпевски
Кандидат/Работен наслов:
Филип Јовески
Енергетско ефикасен комерцијален – продажен салон во Прилеп
КОМИСИЈА: вонр. проф. д-р Огнен Марина, претседател
                        проф. д-р Иванка Кировска, член
вонр. проф. д-р Страхиња Трпевски, ментор
 
Анета Мартулкова
Енергетски ефикасен објект од административен карактер – Министерство  
за животна средина и Фонд за енергетска ефикасност
КОМИСИЈА:     доц. д-р Димитар Папастеревски, претседател
                        вонр. проф. д-р Дивна Пенчиќ, член
            вонр. проф. д-р Страхиња Трпевски, ментор
 
Ивана Крстеска
Енергетски ефикасен објект во јавниот сектор – Спортско – рекреативен
центар
КОМИСИЈА: вонр. проф. д-р Михајло Зиновски, претседател
                        доц. д-р Александар Петровски, член
            вонр. проф. д-р Страхиња Трпевски, ментор
 
Душанка Попова
Енергетско ефикасен објект во јавниот сектор, културен центар со студио за
снимање на музика
КОМИСИЈА:    доц. д-р Александар Петровски, претседател
                        доц. д-р Мери Батакоја, член
            вонр. проф. д-р Страхиња Трпевски, ментор
 
Амир Беќироски
Енергетски ефикасен објект во јавниот сектор – Детска градинка
КОМИСИЈА:    доц. д-р Бојан Каранаков, претседател
                        доц. д-р Саша Тасиќ, член
             вонр. проф. д-р Страхиња Трпевски, ментор
 
Доц. д-р Димитар Папастеревски
Кандидат/Работен наслов:
Маргарита Димова
Детска градинка во урбана градска средина, креирана во современи дрвени системи на градење
КОМИСИЈА: вонр. проф. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, претседател
доц. д-р Марија Мано Велевска, член
              доц. д-р Димитар Папастеревски, ментор
 
Стефан Станковски
Колективно домување во објекти со современи дрвени конструктивни системи
КОМИСИЈА: доц. д-р Саша Тасиќ, претседател
                        вонр. проф. д-р Огнен Марина, член
            доц. д-р Димитар Папастеревски, ментор
 
Доц. д-р Александар Петровски
Кандидат/Работен наслов:
Душица Кочоска
Одржливост, адаптивност и регеренативност: Повеќенаменски објект за одржлив развој на заедницата
КОМИСИЈА: вонр. проф. д-р Страхиња Трпевски, претседател
                        проф. д-р Митко Хаџи Пуља, член
            доц. д-р Александар Петровски, ментор
 
Нина Груневска
Повеќенаменски одржлив објект со трговски и спортски содржини, Карпош,
Скопје
КОМИСИЈА:  доц. д-р Александар Радевски, претседател
                        вонр. проф. д-р Михајло Зиноски, член
            доц. д-р Александар Петровски, ментор