ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

Современо домување – хибридна програмска надградба врз примерот на станбени блокови во населбата Карпош 2, Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Проф. д-р Влатко П.Коробар, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Архитектура на термите (бањите) на примерот на Хисарската бања, Хисарска Бања, Тетово

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Марија Мано Велевска, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски, член
Доц. д-р Елизабета Касапова, член

Архитектура и инфраструктура – јужен булевар, централно градско подрачје, град Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Проф. д-р Влатко П.Коробар, претседател
Доц. д-р Александар Радевски, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член

Стратегија на алтернативно хотелско сместување, концепт на модуларни хотелски единици, Р. Македонија

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Јован Ивановски, претседател
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
Доц. д-р Слободан Велевски, член

Прототип на станбен блок – како конститутивен елемент на градот

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Проф. д-р Косто Мангароски, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Трансформација на пределот: индустриско-стопански комплекс с. Речица - Куманово

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Александар Радевски, претседател
Доц. д-р Огнен Марина, член
Доц. д-р Слободан Велевски, член

Само-одржлива станбена структура, кеј на р. Вардар - Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Михајло Зиноски, претседател
Проф. д-р Косто Мангароски, член
Проф. д-р Виктор Пајвански, член

Хотел за алтернативен туризам како модел на социо-културна обнова на Крушево

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Проф. м-р Наташа Милованчев, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член

Трансформација на станбена текстура на примерот на Маџир Маало, Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Проф. д-р Иванка Кировска, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Архитектура и територија на примерот на поврзувањето на градот Ресен со Преспанското Езеро, Општина Ресен

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Михајло Зиноски, претседател
Проф. д-р Виктор Пајвански, член
Проф. м-р Елизабета Аврамовска, член

Архитектура на внатрешните рабови на градот Гостивар

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Проф. д-р Влатко П.Коробар, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Истражување на колективната форма: внатрешни територии на градот

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Минас Бакалчев
Доц. д-р Слободан Велевски, претседател
Доц. д-р Александар Радевски, член
Доц. д-р Огнен Марина, член

Природа во архитектура: комплекс за активно учење на деца со посебни потреби, интерактивен зелен појас, Скопје, Општина Карпош

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Проф. д-р Минас Бакалчев, претседател
Проф. м-р Наташа Милованчев, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Просторно и програмско регенерирање на рабни фрагменти во урбана крајбрежна зона, Охрид

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Проф. д-р Влатко П.Коробар, претседател
Доц. д-р Јован Ивановски, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член

Храмот како културно присвојување, Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Доц. д-р Александар Радевски, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член

Рабно зајакнување, објект – поле, слив на р. Лепенец во р. Вардар, Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Проф. д-р Владимир Арсовски, претседател
Доц. д-р Александар Радевски, член
Проф. д-р Косто Мангароски, член

Рабно зајакнување: Маалски станбен центар, слив на р. Лепенец во р. Вардар, Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Проф. д-р Косто Мангароски, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Доц. д-р Огнен Марина, член

Интерполација на празно во произведени простори

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Доц. д-р Александар Радевски, претседател
Доц. д-р Слободан Велевски, член
Проф. м-р Наташа Милованчев, член

Станица за астрономско-археолошки истражувања

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Доц. д-р Страхиња Трпевски, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член

Интерполација на поле и негова трансформација во комун. средиште, Тетово

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Проф. д-р Косто Мангароски, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски, член
Доц. д-р Огнен Марина, член

Трговско комуникациско поле, Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља
Доц. д-р Јован Ивановски, претседател
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член

Истражување на аспекти на енергетска ефикасност и одржливост на објекти од културата на примерот проект за драмски театар во централно градско под­рач­је, Тетово

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Анета Христова Поповска
Доц. д-р Страхиња Трпевски, претседател
Проф. д-р Влатко П.Коробар, член
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, член

Истражување на урбанистичките и програмските капацитети на универ­зи­тет­скиот комплекс „Св. Кирил и Методиј“ во контекст на современиот образовен систем

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Анета Христова Поповска
Проф. д-р Мирослав Грчев, претседател
Доц. д-р Јован Ивановски, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член

Истражување на урбанистичкиот и архитектонскиот контекст на објектите од културата во домените на општинската самоуправа, општина Карпош

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Анета Христова Поповска
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Проф. м-р Елизабета Аврамовска, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Архитектонски пристап кон музејските згради за специјалните програми со акцент на конзервација, реставрација и изложба, Хераклеа, Битола

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Анета Христова Поповска
Доц. д-р Елизабета Касапова, претседател
Доц. д-р Јован Ивановски, член
Доц. д-р Огнен Марина, член

Урбана обнова на градска четврт, Топаанско Поле

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Дивна Пенчиќ
Проф. д-р Владимир Арсовски, претседател
Проф. д-р Косто Мангароски, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Урбан фрагмент „Расадник“, општина Кисела Вода, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Дивна Пенчиќ
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член

Нов модел на компактно соседство како дел од одржлив град, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Дивна Пенчиќ
Проф. д-р Виктор Пајвански, претседател
Проф. м-р Елизабета Аврамовска, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член

Амбиентален урбан блок – пасивен соработник на динамичното општество, Кавадарци

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Дивна Пенчиќ
Проф. д-р Влатко П.Коробар, претседател
Проф. д-р Минас Бакалчев, член
Проф. д-р Косто Мангароски, член

Центар на заедницата наспроти трговски центар – современи предизвици во програмското и обликовното артикулирање на центрите на урбаните заед­ни­ци, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Дивна Пенчиќ
Проф. д-р Мирослав Грчев, претседател
Проф. д-р Анета Христова Поповска, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член

Реобликување на дел од општина Аеродром според критериумите на одржливост, Градска четврт ЈИ, СЗ, Општина Аеродром, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Дивна Пенчиќ
Проф. д-р Влатко П.Коробар, претседател
Проф. д-р Минас Бакалчев, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Урбано регенерирање – ревитализација на урбаните ткива

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Дивна Пенчиќ
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Проф. д-р Анета Христова Поповска, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член

Архитектонско-урбанистички проект за дел од блок 8 – Голем ринг исток, Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Владимир Арсовски
Проф. д-р Мирослав Грчев, претседател
Доц. д-р Михајло Зиноски, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Производен фармацевтски објект

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Владимир Арсовски
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Доц. д-р Огнен Марина, член
Доц. д-р Михајло Зиноски, член

Јавни објекти со потрошувачка на енергија блиску до нула, општина Петровец

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Страхиња Трпевски
Проф. д-р Анета Христова Поповска, претседател
Проф. д-р Косто Мангароски, член
Проф. д-р Владимир Арсовски, член

Блиску до нула енергетски објект (n-ZEB), Детска градинска, општина Аеродром

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Страхиња Трпевски
Доц. д-р Михајло Зиноски, претседател
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, член
Проф. д-р Косто Мангароски, член

Енергетски ефикасни објекти во јавниот сектор – административна зграда на општина Бутел

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Страхиња Трпевски
Доц. д-р Александар Радевски, претседател
Доц. д-р Слободан Велевски, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член

Енергетски ефикасно училиште, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Страхиња Трпевски
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член

Еко-училиште, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Страхиња Трпевски
Доц. д-р Огнен Марина, претседател
Проф. м-р Наташа Милованчев, член
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, член

Реинтеграција на историскиот фрагмент во културно-урбаниот контекст преку примерот на ески амам – Охрид

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Елизабета Касапова
Проф. м-р Наташа Милованчев, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски, член
Доц. д-р Александар Радевски, член

Ново вреднување – рехабилитација на историски објекти со современи интер­венции преку примерот на Куршумли ан во Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Елизабета Касапова
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Проф. м-р Елизабета Аврамовска, член
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член

Реставрација и ревитализација на Ќурчиан во Старата Скопска Чаршија – кул­ту­рен и едукативен центар за развој на занаети, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Елизабета Касапова
Доц д-р Марија Мано Велевска, претседател
Проф. м-р Наташа Милованчев, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член

Програмско и архитектонско репроектирање на локалитетот Скопска тврдина – Кале,

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Јован Ивановски
Доц. д-р Елизабета Касапова, претседател
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
Доц. д-р Слободан Велевски, член

Архитектонско репроектирање на потегот дефиниран со бул. Кочо Рацин, бул. Гоце Делчев, Мост Беласица и кеј Димитар Влахов – интеграција преку архитектонски интерполации

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Јован Ивановски
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, претседател
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, член
Доц. д-р Огнен Марина, член

Архитектонско репроектирање на урбаниот фрагмент Горен град во Скопје преку нови програмски и просторни интерполации

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Јован Ивановски
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, претседател
Проф. д-р Анета Христова Поповска, член
Проф. м-р Елизабета Аврамовска, член

Архитектонско репроектирање на потегот Тврдина Кале – Француски гробишта преку нови програмски интерполации

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Јован Ивановски
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Проф. д-р Мирослав Грчев, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

„Куќа на модата“ (обнова и организација), централно градско подрачје на град Скопје

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Иванка Кировска
Доц. д-р Марија Мано Велевска, претседател
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член

Реконфигурација на крајбрежната граница на градот Охрид и модификација на урбаниот пејзаж

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Јасмина Сиљаноска
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, претседател
Доц. д-р Огнен Марина, член
Доц. д-р Елизабета Касапова, член

Акватик центар, Маркова нога, Преспа

Ментор:
Комисија:
Проф. д-р Виктор Пајвански
Доц. д-р Јован Ивановски, претседател
Доц. д-р Бојан Каранаков, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Рабови, еволуција на урбан контекст низ активна партиципација, креативни методи на развојни динамички пејзажи, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Александар Радевски
Доц. д-р Слободан Велевски, претседател        
Доц. д-р Јован Ивановски, член
Доц. д-р Елизабета Касапова, член

Индустриски капацитет за производство, пакување и продажба на органска храна, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Александар Радевски
Доц. д-р Марија Мано Велевска, претседател                    Доц. д-р Дивна Пенчиќ, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член

Современ индустриски капацитет-хибридизација на винарска визба со угостителска и туристичка намена

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Александар Радевски
Доц. д-р Огнен Марина, претседател
Проф. м-р Елизабета Аврамовска, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член

Фабрика за преработка на конзервирање на месо и месни производи

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Александар Радевски
Проф. д-р Минас Бакалчев, претседател
Доц. д-р Огнен Марина, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член

Хибридни објекти – Колективна форма на живеење во нас. Буњаковец

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Огнен Марина
Доц. д-р Слободан Велевски, претседател
Доц. д-р Јован Ивановски, член
Доц. д-р Александар Радевски, член

Програмски аспекти на хибридните модели на домување, нас. Буњаковец, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Огнен Марина
Доц. д-р Јован Ивановски, претседател
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, член
Доц. д-р Ана Тромбева Гаврилоска, член

Хибридни објекти – модели на одржливи трансформации во населба Буњановец

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Огнен Марина
Доц. д-р Михајло Зиноски, претседател
Доц. д-р Александар Радевски, член
Доц. д-р Слободан Велевски, член

Куќа со двор – стратегии на згуснување, централното градско подрачје во Гевгелија

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Марија Мано Велевска
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, претседател
Доц. д-р Александар Радевски, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член

Живеалиштето како просторно-временска димензија на градот, Дебар маало, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Марија Мано Велевска
Проф. д-р Минас Бакалчев, претседател
Проф. д-р Владимир Арсовски, член
Проф. д-р Косто Мангароски, член

Нов програмско интегриран комерцијално-културен објект, Струга

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Михајло Зиноски
Проф. д-р Виктор Пајвански, претседател
Проф. д-р Косто Мангароски, член
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член

Проектирање на нови архитектонски концепти во областа на: трговијата, културата и образованието, Гостивар

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Михајло Зиноски
Доц. д-р Слободан Велевски, претседател
Доц. д-р Александар Радевски, член
Доц. д-р Огнен Марина, член

Нови типологии на јавни објекти од областа на културата и образованието на реонски центар – Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Михајло Зиноски
Проф. д-р Анета Христова Поповска, претседател
Проф. м-р Наташа Милованчев, член
Доц. д-р Слободан Велевски, член

Проектирање на нови модели на арх. концепти на интегрирани објекти од об­ласта на здравството, грижа на тело, и рекреација за потребите на институтот; крајбрежје на Охридското езеро, Охрид

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Михајло Зиноски
Доц. д-р Огнен Марина, претседател
Доц. д-р Марија Мано Велевска, член
Доц. д-р Дивна Пенчиќ, член

Од фрагмент до урбан остров: архипелаг како просторен образец на раст

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Слободан Велевски
Комисија:      Доц. д-р Јован Ивановски, претседател
Доц. д-р Огнен Марина, член
Доц. д-р Бојан Каранаков, член

Интерполација на нови содржини во неформални станбени населби, Злокуќани, Општина Карпош, Скопје

Ментор:
Комисија:
Доц. д-р Влатко Коробар
Проф. д-р Минас Бакалчев, претседател
Проф. д-р Митко Хаџи Пуља, член
Доц. д-р Страхиња Трпевски, член