ArhUkim
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

 

 

Најава Зачлени

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

instagram twit facebook ilearn mail

iknow

menu

menuB

магистер по архитектура и урбанизам
 
Емилија Софеска
Цветанка Хаџи Пецова
Армир Ферати
Анастасија Трајковска
Филип Ценовски
Димитар Папастеревски
Тасиќ Саша
Ивановска Ана
 
 
доктор по технички науки
 
Меланиа Шерденковска
Александар Радевски
Марија Мано
Јован Ивановски
Бојан Каранаков
Слободан Велески
Дивна Пенчиќ
 
 

дипломиран инженер архитект

Кирјакос Сава Аристидис
Аневски Вангел Пеце
Шулевска Петар Маргарита
Царчев Коста Киро
Цицимов Спиро Александар
Димитриевска Симон Љиљана
Прошевска Ристо Љиља
Илиевска Петар Стефанка
Стојановски Мијан Славјанка
Гогушевски Милан Јанко
Костова Глигор Викторија
Златковска Александар Лилјана
Миротиќ Стеван Драган
Китевска Стеван Рада
Черкезов Петре Владимир
Бендерова Ѓорѓи Павлина
Калајџиски Јордан Ванчо
Спасеноска Лазар Светлана
Камберски Зафир Емилијо
Станковиќ Миодраг Вера
Георгиевска Миле Мирјана
Стојанова Петар Виолета
Јаневска Божин Марија
Шолевски Асен Ристо
Пфајфер Ѓула Ладислав
Трајановски Вангел Ѓорѓи
Димова Ристо Загорка
Димитровски Симо Борислав
Петковска Александар Лидија
Митев Борис Мијалчо
Стојаноски Илија Слободан
Здравев Славко Благоја
Гицов Стојан Александар
Велјановски Јован Иван
Трпчевски Милош Диме
Зафировска Кирил Драгица
Гроздановска Глигор Љубинка
Димовска Велко Марица
Здравевска Стојан Зорица

инженер архитект

Ангела Ристова
Симона Димковскa
Илиевски Дејан
Алимански Орхан
Царос Хараламбос

VII/2 степен (звање –магистер инжинер архитект)

Фросина Стојановска
Љубица Манасиева
Сања Стојкова
Сања Миташова
Маја Тошиќ
Катерина Зафировска
Ема Зафирова
Дејан Томски
Александра Младеновиќ
Лидија Мицковска
Симона Ситновска
Елена Ефтимова
Маја Сталевска
Марина Најдоска
Гордана Крстеска
Ива Димовска
Маја Петреска
Светлана Камчева
Верица Арапова
Магдалена Матеска
Елена Марковска
Љупчо Алексов
Маријана Миновска
Јана Брсакоска
Милена Наумоска
Македонка Макаровска
Виолета Пеева
Благој Даскалов
Бисера Денковска
Розита Симоновска

Повеќе артикли...

  1. 2014
  2. 2000
  3. 2001
  4. 2002