1_af_amfiteatar_2022_mji_22
af_amfiteatar_2022_mji_100
af_amfiteatar_2022_mji_12
af_amfiteatar_2022_mji_15
af_amfiteatar_2022_mji_25
af_amfiteatar_2022_mji_31
af_amfiteatar_2022_mji_34
af_amfiteatar_2022_mji_38
af_amfiteatar_2022_mji_40
af_amfiteatar_2022_mji_75
af_amfiteatar_2022_mji_78
af_amfiteatar_2022_mji_79
af_amfiteatar_2022_mji_82
af_amfiteatar_2022_mji_89
af_amfiteatar_2022_mji_92
af_amfiteatar_2022_mji_96
af_prosetka_2022_mji_01
af_prosetka_2022_mji_05
af_prosetka_2022_mji_07
af_prosetka_2022_mji_19
af_prosetka_2022_mji_26
af_zurka_2022_mji_02
af_zurka_2022_mji_05
af_zurka_2022_mji_09
af_zurka_2022_mji_34
af_zurka_2022_mji_58
af_zurka_2022_mji_62
01/27 
start stop bwd fwd
  

Свечено одбележување и прослава на јубилејот - 73 год. од одржувањето на првиот академски час на Архитектонскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје“.

Автор на фотографиите е Маја Јаневска.